Bydgoski Klaster Przemysłowy partnerem projektu INDUSAC

Bydgoski Klaster Przemysłowy…

Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa jest jednym z partnerów projektu pn. „Quick Challenge-driven, Human-centered Co-Creation mechanism for INDUStry-Academia Collaborations”, o akronimie INDUSAC, finansowanego z programu Horyzont Europa.

Liderem projektu jest Jožef Stefan Institute (Słowenia), a pozostałymi partnerami są: Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa (Polska), Chamber of Commerce and Industry of Pécs-Baranya (Węgry), Cyprus University of Technology (Cypr), Bax & Company (Hiszpania), UPC Technology Center (Hiszpania), EIT Manufacturing CLC East (Austria), Karlsruhe Institute of Technology (Niemcy), Innoget (Hiszpania).

Głównym celem INDUSAC jest opracowanie i przygotowanie do wdrożenia najnowocześniejszego mechanizmu Industry Academia Collaboration do współpracy między przemysłem a środowiskiem akademickim oraz jego testowanie przez międzynarodowe konsorcja studentów i młodych pracowników naukowych.

Projekt koncentruje się na wykorzystaniu istniejących wcześniej mechanizmów AIC, takich jak EIT KICs, oraz ułatwieniu prostego, przyjaznego dla użytkownika procesu współtworzenia, co pozwoli wypracować lepsze rozwiązania współpracy na linii nauka-biznes odpowiadające potrzebom i interesom firm, studentów i naukowców w UE, ze szczególnym uwzględnieniem krajów rozszerzających i stowarzyszonych.

Projekt będzie pilotował 2 główne elementy mechanizmu:

  • metodologię opracowaną poprzez zastosowanie zasad projektowania skoncentrowanego na człowieku oraz
  • platformę internetową mającą na celu łączenie interesariuszy z ekosystemu przemysłowo-akademickiego i wspieranie ich w całym procesie współtworzenia.

Metodologia INDUSAC zapewni wytyczne i narzędzia potrzebne do napędzania procesu, podczas gdy Platforma będzie stanowić przestrzeń sieciową dla interesariuszy do łączenia, a także arenę współtworzenia w celu opracowania wspólnych rozwiązań.

Dzięki doświadczeniu we wspieraniu co najmniej 300 ponadnarodowych zespołów współtworzenia przez cały czas trwania projektu, INDUSAC Mechanizm i jego 2 kluczowe komponenty będą sukcesywnie udoskonalane aż do zakończenia projektu, tak by na koniec jego realizacji dostarczyć przetestowany mechanizm gotowy do replikacji.

Oczekuje się, że INDUSAC do końca projektu stworzy również dynamiczną społeczność interesariuszy przemysłowych i akademickich, w tym co najmniej 1000 firm, 3000 studentów i 300 naukowców.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 września 2022 r. i potrwa 36 miesięcy.

official-logo
indusac-color-4x

Reportaże

Forum