Cedo ogłasza zwiększenie zdolności do recyklingu

Cedo ogłasza zwiększenie zdolności…

Firma Cedo ogłasza plany rozszerzenia swoich zdolności do recyklingu poprzez inwestycję, która ponad dwukrotnie zwiększy jej zdolność do recyklingu elastycznych folii z tworzyw sztucznych przed 2024 rokiem.

- Cieszymy się, że możemy podzielić się tymi wiadomościami z branżą i mamy nadzieję, że to posunięcie umocni naszą pozycję jako największego w Europie podmiotu zajmującego się recyklingiem elastycznych folii z tworzyw sztucznych. Drugi etap projektu rozbudowy został zaakceptowany przez naszego udziałowca - firmę Straco, a negocjacje są w toku, między innymi z dostawcami technologii i architektami - powiedział Rik De Vos, dyrektor generalny Cedo.

Szacuje się, że w Europie tylko jedna trzecia odpadów folii elastycznej PE jest kierowana do recyklingu. Zwiększenie zdolności recyklingu wraz z ustanowieniem dobrze funkcjonujących systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta pomogłoby w czerpaniu korzyści i możliwości z tego rynku.

Cedo specjalizuje się w recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych z gospodarstw domowych, rolniczych i przemysłowych.

Od ponad 40 lat firma udowadnia, że recykling wysokiej jakości tworzyw sztucznych jest możliwy, nawet w przypadku trudnych do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych, takich jak folie z gospodarstw domowych.

- Ekspansja jest właściwym krokiem w kierunku zamknięcia obiegu tworzyw sztucznych i jestem przekonany, że znacząco przyczyni się do osiągnięcia celów i zobowiązań wyznaczonych na rynku europejskim, a także globalnym - skomentował Ton Emans, dyrektor Grupy ds. Recyklingu w Cedo. - Ten ruch jeszcze bardziej przyspieszy wysiłki w zakresie lokalnego przetwarzania odpadów i powstrzymania nieuregulowanego eksportu odpadów.

- Dzięki tej ekspansji chcemy pokazać branży, że zielone inwestycje to przyszłość. Pozostajemy zaangażowani w działania zmierzające w kierunku neutralności klimatycznej Europy - powiedział Maarten Peers, dyrektor Private Equity w Straco. - Recykling to tylko jeden z etapów postępu, a współpraca w łańcuchu wartości jest kluczem do poprawy wydajności naszych systemów gospodarowania odpadami, co skutkowałoby bardziej wyrafinowanymi strumieniami, a tym samym wyższą jakością produktów pochodzących z recyklingu.

desktop-shutterstock-156648161

brak
 

Woreczki na mrożonki, worki na śmieci, filtry do kawy, folię aluminiową i spożywczą

Polska

Reportaże

Forum