Certyfikat programu Odpowiedzialność i Troska dla BOP

Certyfikat programu Odpowiedzialność…
Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. (BOP), w czasie Forum Ekologicznego w Toruniu otrzyma certyfikat Programu Odpowiedzialność i Troska. W imieniu spółki certyfikat odbierze Karol Marek Sęp, wiceprezes firmy BOP.

"Uczestniczymy w Programie Odpowiedzialność i Troska już od września 2003 roku. Wykorzystanie czystych i bezpiecznych technologii produkcji jest priorytetem w naszej działalności. Zdajemy sobie sprawę, że działaniami proekologicznymi najbardziej jest zainteresowana lokalna społeczność. Dlatego informujemy naszych sąsiadów o podejmowanych działaniach. Przyznanie certyfikatu Programu potwierdza proekologiczność działalności i czystość produkcji BOP."– powiedział Karol Marek Sęp, wiceprezes BOP.

BOP zapewnia ochronę środowiska w procesach produkcyjnych oraz bezpieczeństwo techniczne i odpowiednie warunki pracy we wszystkich zakładach. Na co dzień w spółce przestrzegane są najwyższe międzynarodowe standardy jakościowe i środowiskowe oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Wprowadzony przez BOP Zintegrowany System Zarządzania, otrzymał niedawno pozytywną rekomendację audytorów Bureau Veritas, co wkrótce zostanie poświadczone odpowiednimi certyfikatami.

Prośrodowiskowy program Responsible Care (Odpowiedzialność i Troska) zainicjowało w latach 80. Kanadyjskie Stowarzyszenie Przemysłu Chemicznego. Daje on wyraz głębokiemu i dobrowolnemu zaangażowaniu światowej branży chemicznej w efektywne działania zapewniające realizację zasad ekoetyki, poprawę warunków pracy, wzrost bezpieczeństwa funkcjonowania instalacji wytwórczych oraz stały kontakt z otoczeniem. W ramach Programu Responsible Care działają firmy z blisko 50 krajów, wytwarzające ponad 87 procent światowej produkcji chemicznej. W Europie promocją Programu zajmuje się Europejska Rada Przemysłu Chemicznego - CEFIC - z siedzibą w Brukseli. W Polsce program koordynnuje Polska Izba Przemysłu Chemicznego, zrzeszająca producentów i dystrybutorów produktów chemicznych.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Odpowiedzialność i Troska znajdą Państwo pod adresem: http://www.rc.com.pl

# # #
Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. wprowadza wysokie standardy w przemyśle i przetwórstwie tworzyw sztucznych w Polsce poprzez dwie nowobudowane fabryki w Płocku. BOP jest spółką joint venture, utworzoną przez Basell Europe Holdings B.V. i PKN ORLEN S.A., w której każdy z partnerów ma 50% udziałów. Spółka buduje w Płocku dwie największe na świecie bliźniacze instalacje do produkcji polipropylenu i polietylenu, których uruchomienie przewidziane jest na trzeci kwartał 2005 roku. Basell jest producentem i dystrybutorem polipropylenu i polietylenu. Stale udoskonala technologie produkcji. Jest liderem w ich opracowywaniu i rozwijaniu. PKN ORLEN S.A. to jeden z liderów przemysłu naftowego w Europie Centralnej, największy polski producent wyrobów petrochemicznych, przetwórca ropy naftowej oraz dystrybutor światowej klasy paliw i produktów ropopochodnych.

Czytaj więcej: Ekologia 382