Chemiczny gigant oczyszcza gazy

Chemiczny gigant oczyszcza gazy
Podpisane ostatnio porozumienie o współpracy badawczej między BASF a Instytutem Nafty i Gazu w Abu Dhabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie) ma doprowadzić do opracowania nowych metod usuwania agresywnych związków siarki z gazów kwaśnych.

Nowe metody oczyszczania gazów mają się charakteryzować korzystnym bilansem energetycznym. W tym celu użyte będą membrany, które są obecnie wykorzystywane do usuwania siarkowodoru oraz dwutlenku węgla z gazów kwaśnych.

Innym kierunkiem badań będzie opracowanie efektywnych energetycznie metod wykorzystujących adsorbenty, tj. porowate substancje nierozpuszczalne w wodzie, których duża powierzchnia pozwala na wiązanie z innymi cząsteczkami.

BASF posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie oczyszczania różnych gazów, m.in. gazu ziemnego, gazu syntezowego i biogazu. Ta część działalności chemicznego potentata znana jest pod marką OASE.

Z doświadczenia firmy BASF w tym zakresie skorzystało ostatnio m.in. kanadyjskie przedsiębiorstwo Pacific NorthWest LNG, eksporter gazu LNG na terenie Kanady. Przedstawiciele obu firm zawarli umowę licencyjną na wykorzystanie technologii usuwania dwutlenku węgla i siarki z gazu ziemnego BASF OASE.

Zastosowanie tej technologii ma być kluczowym elementem produkcji skroplonego gazu ziemnego LNG. Polega ona na usunięciu zanieczyszczeń z gazów w celu przeprowadzenia procesu skraplania w temperaturze -160 st. C. Metoda została zweryfikowana i sprawdziła się w wielu zakładach produkujących LNG.

Czytaj więcej: Chemikalia 188

brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska