Chiny porządkują import odpadów

Chiny porządkują import odpadów
Eksport odpadów do Chin stał się w ostatnich latach zyskownym interesem. Śmieci wwożone do Państwa Środka są wykorzystywane zarówno do pozyskiwania energii w spalarniach, jak i odzysku cennych surowców, zwłaszcza pochodzących ze zużytego sprzętu elektronicznego. Często jednakże przetwórstwo odpadów odbywa się tam w sposób prymitywny, prowadząc do skażenia środowiska, a transporty zawierają wiele materiałów niebezpiecznych, które powinny być poddawane specjalnym zabiegom unieszkodliwiającym.

Dlatego też chińskie władze zainicjowały w lutym operację "Zielony Płot", której celem jest ograniczenie napływu niebezpiecznych odpadów. W ciągu pierwszych miesięcy roku w jej wyniku import odpadów z tworzyw sztucznych do Chin zmniejszył się o 5,5 proc., co jest sporym skokiem w porównaniu do wcześniejszych ciągłych, dwucyfrowych wzrostów.

Władze chińskie utrzymują, że ich celem jest ograniczenie wwożenia zanieczyszczonych i zmieszanych odpadów m.in. z papieru i tworzyw sztucznych oraz poprawienie lokalnych standardów. W kolejnej fazie operacji władze zamierzają wprowadzić ściślejszą kontrolę licencji wydawanych na import odpadów do Chin.

Akcja, która będzie kontynuowana jesienią, budzi spore zastrzeżenia przedstawicieli branży recyklingu. Wskazują oni, że wzmożone kontrole szkodzą także uczciwym przedsiębiorcom - powodują opóźnienia w dostawach, a tym samym - zmniejszają zyski firm. Często mniejsze firmy próbują pozyskać potrzebne surowce w sposób nielegalny, odkupując je od posiadających licencję importerów. Wielu przedsiębiorców zwraca uwagę, że ograniczenie ilości wydawanych licencji może sprzyjać korupcji.

Zadowoleni z nowych regulacji są niektórzy eksporterzy odpadów. Zwracają oni uwagę, iż ograniczenie dostaw do Chin ze względu na odsyłanie zanieczyszczonych odpadów do kraju wysyłki zwiększa zyski firm eksportujących do Chin odpady spełniające standardy.

"Zielony Płot" jest częścią szerszego programu ochrony środowiska wspieranego przez chińskich decydentów.