Co stresuje w pracy?

Co stresuje w pracy?
Bank Danych o Inżynierach przygotował ciekawe zestawienie. Sprawdził co stresuje polskich inżynierów.

W pracy stres występuje głównie wtedy, gdy poziom wymagań nie jest zgodny z ludzkimi możliwościami sprostania im. Warto zaznaczyć, iż zdolności pracownika zależą nie tylko od jego umiejętności indywidualnych. Także od pomocy ze strony współpracowników, warunków oraz narzędzi pracy, motywowania ze strony kierownictwa.

Bank Danych o Inżynierach przeprowadził wśród specjalistów z branż technicznych badanie, które miało udzielić odpowiedzi na pytanie o przyczyny stresu w pracy.

W odpowiedziach 27,7 proc. osób poskarżyło się na presję czasu jako najbardziej stresujący czynnik. Występuje on, gdy jest wymagany zwiększony nakład pracy w bardzo krótkim terminie. Wykonywanie zadań „na wczoraj” jest najbardziej charakterystyczne dla branży informatycznej, produkcyjnej oraz na stanowiskach handlowych. Z sondy wynika, iż pracownicy na ogół chcą mieć wszystko zaplanowane, niechętnie podejmują się realizacji zadań na ostatnią chwilę. Zdają sobie sprawę, że jedynie przemyślana, ułożona i zaplanowana praca może być wykonana dobrze i na czas.

Kolejną przyczyną stresu w pracy jest rywalizacja pomiędzy pracownikami. Zagłosowało na nią 21,3 proc. specjalistów. Istotą rywalizacji jest dążenie do bycia lepszym od innych. Rezultatem rywalizacji jest zwycięstwo jednych i porażka drugich. Niezdrowa rywalizacja jest natomiast stresująca, doprowadza do konfliktów w zespole i mniej efektywnej pracy.

Trudne warunki pracy jako czynnik stresujący wymieniło z kolei 17,4 proc. głosujących. Negatywny wpływ na samopoczucie pracowników może mieć niewłaściwe oświetlenie lub temperatura pomieszczeń, hałas, zła organizacja stanowisk pracy. Przepisy prawa regulują dopuszczalne natężenie czynników szkodliwych. Obowiązkiem każdego pracodawcy jest jednak zapewnienie godnych warunków pracy podwładnym.

Dla 13,5 proc. pracowników najbardziej stresujący jest kontakt z przełożonym. Dobry lider powinien inspirować swój zespół, doceniać swoich podwładnych.

Bezpośredni kontakt z klientem jest stresujący dla 10,3 proc. osób. Zdarzają się również sytuacje, gdy pracownicy mają obawy przed rozmową telefoniczną.

Stresująca jest również zbyt duża odpowiedzialność. Zagłosowało na nią 9,7 proc. ankietowanych. Ten czynnik najczęściej występuje na stanowiskach menedżerskich i kierowniczych. Jak również w przypadku osób prowadzących duże projekty. Pracownicy są obarczani odpowiedzialnością materialną, dyscyplinarna. Jak również za rozwój swoich podwładnych i strategię firmy.

Bank Danych o Inżynierach powstał w 1992 roku. Dziś jest jedną z najstarszych firm doradztwa personalnego w Polsce. Firmom oferuje pełny zakres specjalistycznych usług doradczych.

Czytaj więcej: Ludzie i firmy 363

brak
 

Jedna z najstarszych firm doradztwa personalnego, dysponuje największą bazą danych o informatykach i inżynierach wszystkich specjalności

Polska