Coca-Cola współpracuje z firmą Sidel, aby przejść na nakrętki mocowane na stałe do butelek

Coca-Cola współpracuje z firmą…

Kiedy Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) podjęła decyzję o wprowadzeniu nakrętek mocowanych na stałe do swoich butelek PET w celu usprawnienia zbiórki odpadów i recyklingu oraz zapobiegania zaśmiecaniu środowiska, firma Sidel wykorzystała swoją wiedzę w tej dziedzinie, aby wesprzeć CCEP w przejściu na nowe rozwiązanie. Coca-Cola Europacific Partners - zobowiązana do wdrożenia zmian do lipca 2024 r., zgodnie z przepisami dotyczącymi tworzyw sztucznych jednorazowego użytku (SUP – single-use plastic) - dostrzegła również możliwość przejścia na bardziej zrównoważone opakowanie, współpracując z firmą Sidel w celu zastosowania lżejszej szyjki w plastikowych butelkach swoich gazowanych napojów bezalkoholowych (CSD – carbonated soft drinks).

Firmy Sidel i Coca-Cola Europacific Partners łączy silne długoletnie partnerstwo, gdyż współpracowały przez ponad 30 lat na poziomie grupy globalnej przy wielu projektach dotyczących sprzętu, rozwoju opakowań i usług dodatkowych. Wprowadzenie przez CCEP nakrętek mocowanych i wdrożenie nowej, lżejszej szyjki, pozwalającej oszczędzić 1 gram materiału na opakowanie, wiązało się z licznymi wyzwaniami technicznymi związanymi z prawidłowym doborem preform i nakrętek, a także odpowiednimi konfiguracjami wyposażenia technicznego, aby móc przełączać się pomiędzy wszystkimi istniejącymi liniami opakowań PET w Europie.

Kompleksowa specjalistyczna wiedza od początku do końca

Od samego uruchomienia projektu, zwłaszcza w początkowych fazach definiowania i planowania, Coca-Cola Europacific Partners musiała zracjonalizować wdrażane rozwiązania w zakresie nakrętek, preform i modyfikacji technicznych OEM w ramach urządzeń. W fazie planowania przeprowadzono testy pilotażowe nowego produktu na dwóch różnych liniach, w tym na jednej z linii Sidel w Barcelonie, którą przebudowano tak, aby mogła obsługiwać zarówno nakrętki mocowane na stałe, jak i nową, lżejszą szyjkę GME30.40, opracowaną i udostępnioną dla przemysłu. Testy te pozwoliły firmie Sidel na ścisłą współpracę z CCEP w celu oceny nowych specyfikacji wraz z nową konfiguracją sprzętu, aby zapewnić optymalną wydajność na linii, zweryfikować wymagania jakościowe nowych szyjek i umożliwić CCEP przeprowadzenie na małą skalę oceny rynku pod kątem reakcji konsumentów.

„Wspólne zarządzanie projektami przez CCEP i Sidel stanowiło klucz do sukcesu projektu” – powiedział Geert Marse, kierownik techniczny ds. opakowań w CCEP. „Przewidywanie, planowanie i współpraca pomiędzy zaangażowanymi stronami były istotne w przygotowaniu tych linii. Zgodnie z planem, w maju 2022 roku wypuściliśmy pierwsze butelki na rynek Wielkiej Brytanii. Pilotażowy program zrealizowany w Barcelonie pomógł nam wspólnie poznać i zidentyfikować wszelkie potencjalne problemy”.

W niektórych przypadkach firma Sidel łączyła konwersję linii z jej remontem, podczas gdy CCEP przeprowadzała konserwację, aby zapewnić zoptymalizowaną realizację produktu i najwyższy poziom wydajności linii.

Większość konwertowanych linii osiągnęła zakładaną efektywność. Jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani przygotowaniami – w tym oceną stanu linii, testami linii pilotażowej i wspaniałą współpracą, która przyczyniła się do sukcesu tego projektu.

70e5fcd5-997c-43b8-8c43-bef584405578


Dostarczanie masowych konwersji w całej Europie

Po zakończeniu testów pilotażowych w Barcelonie, firma Sidel została zaangażowana przez CCEP do przekonwertowania wszystkich jej linii Sidel w europejskich fabrykach. Konwersje linii różniły się w zależności od fabryki. Niektóre wymagały wzmożonych działań w celu przejścia na mocowaną nakrętkę i nową szyjkę – w tym dostosowania różnych urządzeń, takich jak podajnik preform, rozdmuchiwarka, zakręcarka, podajnik zakrętek i etykieciarka. Jednak CCEP mogła polegać na zdolnościach firmy Sidel w tej dziedzinie, pozwalających przeprowadzić szczegółowe badanie konfiguracji wszystkich maszyn w każdym zakładzie, aby uwzględnić ich unikalną konfigurację.

CCEP, posiadająca dużą liczbę linii wymagających konwersji w całej UE, była jedną z pierwszych organizacji na rynku CSD, które przeszły na nakrętki mocowane na stałe. Pierwsza linia poddana konwersji została ukończona w kwietniu 2022 r. w East Kilbride w Szkocji, która wyprodukowała pierwszą 1,5-litrową butelkę CCEP jeszcze przed ukończeniem konwersji drugiej linii pod koniec 2022 r.

Geert Marse, dodaje: „Aby wesprzeć tę zmianę, Coca-Cola rozpoczęła szeroko zakrojoną kampanię informacyjną wyjaśniającą, jak korzystać z tej nowej nakrętki i pomóc w stopniowej zmianie nawyków konsumentów, jednocześnie zbierając wszystkie opinie konsumentów i podejmując w razie potrzeby działania naprawcze”.

Do tej pory firma Sidel pomyślnie przekonwertowała jedną trzecią europejskich linii rozlewniczych PET firmy CCEP dla CSD, a ostatnia konwersja linii ma zostać zakończona do końca pierwszego kwartału 2024 r.

Reportaże

Forum