Composites Europe 2018: Lekki sukces

Composites Europe 2018: Lekki… Konieczność zastosowania tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym lub węglowym pojawia się szczególnie w przypadku potrzeby obniżenia wagi detalu. Coraz większe zapotrzebowanie na konstrukcje lekkie jest obecnie jednym z najsilniejszych czynników napędzających przemysł kompozytów. Równie silne są impulsy generowane przez sam sektor materiałów kompozytowych: postęp technologiczny w produkcji kompozytów coraz większą automatyzację i skrócenie procesów produkcyjnych.

Zagadnienia te zdominowały tegoroczną edycję targów Composites Europe, które odbyły się już po raz trzynasty. W tym roku w imprezie wzięło udział 365 wystawców z 30 krajów.

Organizatorzy poinformowali, że targi odwiedziło 8 148 gości z 71 krajów (w 2017 było to 8 342 zwiedzających z 63 państw. Wg organizatorów dane te podkreślają znaczenie targów jako międzynarodowego miejsca spotkań branży. Szczególnie znamienna jest lista tu firm, które przybyły do Stuttgartu: na wystawie zjawiła się śmietanka branży motoryzacyjnej: Audi, BMW, Bugatti, Daimler, Ford, Honda, Mitsubishi, Opel, Porsche, Toyota oraz Volkswagen. Podobnie zresztą jak i reprezentacja przemysłu lotniczego i kosmicznego. Co czwarty z gości reprezentował przedsiębiorstwo działające właśnie na tych rynkach.

- Jest to dowód na to, że decyzja o corocznym organizowaniu imprezy w Stuttgarcie jest dobrze odbierana przez rynek - powiedział Hans-Joachim Erbel, prezes Reed Exhibitions Deutschland, organizatora targów Composites Europe

Rozwój europejskiego przemysłu materiałów kompozytowych

Obecnie rynek tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) rośnie o 2% w stosunku do roku poprzedniego, osiągając wolumen 1,141 mln ton. Taki wynik znalazł się w, zaprezentowanym na targach, raporcie rynkowym stowarzyszenia branżowego Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe (AVK). Oznacza to, że przemysł materiałów kompozytowych podąża za rozwojem gospodarczym.

Composites Europe 2018


- Perspektywy przemysłu kompozytów są ogólnie dobre, potencjał jest ogromny - powiedział dr Elmar Witten, dyrektor generalny AVK. Sektor motoryzacyjny, który jest obecnie najważniejszym odbiorcą tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknami w Europie, przechodzi obecnie zasadniczą zmianę. Oprócz wyższych wymagań dotyczących spalania i emisji spalin, nowe koncepcje napędów, takie jak e-mobilność, przyczyniają się do restrukturyzacji sektora i otwierają nowe perspektywy.

- Konstrukcje lekkie odgrywają istotną rolę, szczególnie w branżach motoryzacyjnych, lotniczych i kosmicznych. Ale widzimy również wiele możliwości w przemyśle budowlanym, gdzie materiały lekkie pozwalają obniżyć wagę konstrukcji. Istnieje ogromny potencjał w budowaniu solidnych i stabilnych i konstrukcji przy niewielkim nakładzie energii. Równie ważny w sektorze kompozytów jest Przemysł 4.0, to zagadnienie zdobywa coraz większą popularność. Pamiętać też należy o recyklingu, która to kwestia jest nadal w dużej mierze otwarta i stanowi jedno z głównych wyzwań dla przemysłu – powiedział profesor Markus Milwich, kierownik Działu Technologii Kompozytów z Niemieckiego Instytutu Badań Włókien i Tkanin.

Czytaj więcej:
Targi 1253