Coraz mniej ociepleń bez gwarancji

Coraz mniej ociepleń bez gwarancji
Z badań przeprowadzonych przez TNS Polska wśród wykonawców ociepleń ścian zewnętrznych wynika, iż zmniejsza się liczba inwestycji ociepleniowych realizowanych bez gwarancji producenta systemu ociepleń. Od 2011 roku udział prac ociepleniowych z wykorzystaniem dowolnie zestawionych, a więc nieobjętych gwarancją materiałów, zamiast wymaganych przez prawo systemów ociepleniowych, spadł z 32 do 26 proc. Wyniki badania wykonawców wskazują, że obecnie w niemal trzech czwartych przypadków (74 proc.) budynki ocieplane są systemowo i zabezpieczone gwarancją producenta wyrobu.

– Cieszy nas coraz większy profesjonalizm firm wykonawczych wyrażający się w stosowaniu kompleksowych rozwiązań ociepleniowych - powiedział dr inż. Jacek Michalak, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO). - Nadal jednak właściciele co czwartego ocieplanego budynku nie mogą liczyć na pomoc producenta systemu w przypadku kłopotów z elewacją. Żaden systemodawca nie weźmie odpowiedzialności za ocieplenie złożone z przypadkowych, niesprawdzonych we wzajemnych oddziaływaniu elementów. Niestety inwestorzy często uświadamiają to sobie dopiero, gdy nieprawidłowe ocieplenie elewacji szwankuje.

TNS Polska realizuje cykliczny projekt badawczy "Rynek ociepleń ścian zewnętrznych budynków w Polsce" począwszy od połowy 2011 roku. Wykonawcy prac ociepleniowych są jedną z ankietowanych grup. W każdej fali badania przeprowadzonych jest z nimi 700 wywiadów. Łącznie w sześciu dotychczasowych pomiarach przebadano już 4 200 wykonawców. Wśród analizowanych w sondażu zagadnień jest wiedza wykonawców na temat systemów ociepleń.

– Zauważamy, że orientacja wykonawców w tej dziedzinie jest coraz lepsza – mówi Natalia Kijewska z TNS Polska. - Co prawda spontanicznie, odpowiadając na pytanie otwarte, wykonawcy najczęściej kojarzą system ociepleń przede z funkcją izolacyjną, cieplną, ochroną przed warunkami atmosferycznymi (32 proc.), a tylko co czwarty badany definiuje to pojęcie prawidłowo jako zestaw materiałów jednego producenta czy jednej marki. Jednak w pytaniu zamkniętym już zdecydowana większość pytanych (84 proc.) wybiera właściwą odpowiedź, wskazując na zestaw produktów jednego producenta objęty aprobatą techniczną.

Ekspertka TNS Polska podkreśla, że w budowaniu świadomości wykonawców dużą zasługę mają systemodawcy.

– To oni w swoich działaniach skupiają się na komunikowaniu zalet kompleksowego ocieplania, i to nie tylko ze względu na możliwość skorzystania z gwarancji producenta dla jego wyrobu - stwierdza Kijewska. - Widzimy, że starania producentów wpływają na korzystanie przez wykonawców z pełnych systemów, a nie z przypadkowo dobranych materiałów.