Czyszczenie form wtryskowych mikrocząsteczkami suchego lodu

Czyszczenie form wtryskowych…

Firma Jokey jest jednym z największych producentów opakowań z tworzyw sztucznych. Firma produkuje plastikowe wiadra, pudełka i tace za pomocą formowania wtryskowego. Wytwarza swoje produkty w 15 fabrykach mieszczących się w 12 krajach i obsługuje klientów z około 80 krajów. Czyszczenie narzędzi jest kluczowym etapem w procesie produkcyjnym firmy Jokey, zwłaszcza jeśli chodzi o spełnianie surowych norm dot. jakości i higieny wymaganych przez przemysł spożywczy. 

- Czyszczenie jest bardzo ważne dla naszych produktów końcowych, ponieważ ma bezpośredni wpływ na jakość. Ponadto, niektóre z naszych produktów są dedykowane na rynek spożywczy, więc czystość jest tu kluczową kwestią - mówi Fontaine, kierownik wtryskowni firmy Jokey. Zespół czyści formy pod koniec każdego cyklu produkcyjnego i za każdym razem, gdy narzędzia są modyfikowane lub wymagają konserwacji. Firma ustaliła również harmonogram konserwacji zapobiegawczej, w którym czyszczenie jest jedną z krytycznych faz. Wszystkie zakłady Jokey przestrzegają ścisłych zasad zarządzania jakością i higieną, które są kontrolowane i oceniane przez niezależnych audytorów zgodnie z międzynarodowymi normami dotyczącymi opakowań i materiałów opakowaniowych.

Problem 

Ze względu na bardzo wysokie wymagania jakościowe w zakresie higieny, zakład Jokey potrzebuje do czyszczenia form wtryskowych operatora pracującego w pełnym wymiarze godzin. Przed zastosowaniem systemu firmy Cold Jet czyszczenie wykonywano ręcznie na prasie lub formę usuwano z maszyny, a następnie czyszczono ściereczkami i środkami czyszczącymi, takimi jak rozpuszczalniki spożywcze lub w fontannie odtłuszczającej. 

- Czasami konieczne było zdemontowanie i przetransportowanie oprzyrządowania. Niepokoiło nas to, ponieważ podczas przestoju niewątpliwie dochodziło do strat w produkcji. Podczas tych przestojów forma nie mogła być używana przez ok. 30 minut do 2 godzin. W skrajnych przypadkach konieczny był demontaż formy, co skutkowało utratą dodatkowych trzech godzin produkcji. Przerwy w produkcji trwały zatem od 1 do 5 godzin, a co za tym idzie, generowały znaczne straty produkcyjne. Podczas rozruchu dodatkowo traciliśmy średnio od 50 do 200 detali, co wynikało z konieczności usunięcia śladowych ilości rozpuszczalnika spożywczego na gotowym produkcie - mówi Fontaine. 

Ręczne czyszczenie prasy tak naprawdę nie było skuteczne. W zależności od formy, trwało od 45 minut do 2 godzin. Firma stanęła przed wieloma wyzwaniami związanymi z wykorzystywaniem starego systemu, takimi jak jakość pod względem czystości. Trudno było dotrzeć do niektórych miejsc by je oczyścić. Zajmowało to dużo czasu, a stosowanie czyściwa i rozpuszczalników było nadmierne.

Rozwiązanie 

Przed wyborem metody czyszczenia suchym lodem, firma wypróbowała czyszczenie za pomocą ultradźwięków oraz czyszczenie sodą, ale bez powodzenia. Jokey przestrzega normy ISO 14001, stosuje zoptymalizowane systemy produkcyjne, takie jak 5S i wewnętrzne systemy kontroli przebiegu produkcji. - Czyszczenie suchym lodem wspiera nasze programy, ponieważ oszczędza czas, a tym samym optymalizuje naszą produkcję - podkreśla Fontaine. - Jakość czyszczenia jest również lepsza.

System czyszczący Cold Jet jest kompaktowy, łatwy do przenoszenia i bardzo wydajny, a jednocześnie prosty w użyciu. Czas czyszczenia skrócono o około 50%, a w niektórych przypadkach nawet więcej. - Oszczędność czasu była jeszcze bardziej widoczna w przypadku formy z czterema gniazdami, ponieważ do wyczyszczenia pozostaje znacznie więcej zagłębień niż w przypadku formy mniejszej. Może to również zależeć od liczby części, które składają się na formę. Im więcej jest części do demontażu, a zatem do oczyszczenia, tym więcej czasu zaoszczędzamy. Oczyszczanie suchym lodem pozwoliło naszym producentom form zaoszczędzić czas na wykonywanie bardziej złożonych czynności konserwacyjnych lub obróbki wymagającej wysokiego poziomu wiedzy specjalistycznej - dodaje Fontaine.

Rezultat 

Korzyści z zastosowania technologii Cold Jet:

  • skrócenie czasu czyszczenia,
  • bardziej dokładne i skuteczne czyszczenie,
  • eliminacja/ redukcja stosowania chemikaliów,
  • zmniejszenie ilości odpadów przy rozruchu,
  • metoda bardziej przyjazna dla środowiska. 

- Początkowa inwestycja jest dość znaczna, ale zwrot z inwestycji jest stosunkowo szybki. Zwrot z zakupu urządzenia Cold Jet został obliczony jeszcze przed dokonaniem inwestycji. Dzięki wypożyczeniu maszyny firmy Cold Jet na tydzień i pracy w rzeczywistych warunkach, mogliśmy porównać nasz poprzedni sposób czyszczenia z nowym systemem wykorzystującym suchy lód. W tym czasie zauważyliśmy, że możemy uzyskać rentowność w okresie krótszym niż 2 lata (nie uwzględniając kosztów wstrzymania produkcji i recyklingu zabrudzonych ścierek i aerozoli) - podsumowuje Fontaine. 

- Dzięki systemowi czyszczącemu Cold Jet personel zużywa mniej środków chemicznych, a czas czyszczenia uległ skróceniu. Ponadto, system jest bardziej wydajny. Uzyskane wyniki są znacznie lepsze, a operatorzy nie muszą wykonywać podwójnej pracy. W tej chwili czekamy na sprawdzenie efektów zastosowania urządzenia Microclean w pozostałych działach zakładu.

coldjet

Cold Jet to światowy lider w technologii czyszczenia suchym lodem i produkcji suchego lodu, opracowujący niezawodne systemy czyszczenia, które znajdują zastosowanie w każdej branży

Polska