Dassault Systèmes współzałożycielem Europejskiej Koalicji na Rzecz Ekologicznej Cyfryzacji

Dassault Systèmes współzałożycielem…

Firma Dassault Systèmes ogłosiła dołączenie do grona współzałożycieli Europejskiej Koalicji na Rzecz Ekologicznej Cyfryzacji, będącej pierwszą w swoim rodzaju inicjatywą skupiającą największe firmy technologiczne wokół misji, jaką jest ekologiczna cyfryzacja gospodarki nie tylko europejskiej, ale także światowej.

Europejska Koalicja na Rzecz Ekologicznej Cyfryzacji została formalnie powołana 19 marca 2021 r. przy okazji unijnej konferencji Digital Day 2021. Jej celem jest podkreślenie roli, jaką sieci cyfrowe, technologie i aplikacje mogą odegrać w kontekście dostarczania korzyści środowiskowych i klimatycznych, które pozwolą przekształcić gospodarkę w odpowiedzi na problemy związane ze zmianami klimatycznymi, wyczerpywaniem się zasobów naturalnych, zanieczyszczeniem środowiska i utratą bioróżnorodności.

- Dassault Systèmes jest światowym liderem w dziedzinie zarządzania cyklem życia produktów (PLM). Nasze bazujące na nauce rozwiązania są doskonale znane w wielu gałęziach przemysłu. Mamy też europejskie korzenie. Nasza siedziba główna znajduje się w UE i jesteśmy dumni z bycia jednym ze współzałożycieli tej niezwykle ważnej koalicji, która nie tylko odzwierciedla, ale także aktywnie wspiera działania UE zorientowane na ochronę środowiska naturalnego - mówi Bernard Charlès, wiceprezes i dyrektor generalny Dassault Systèmes. - W dążeniach do zapewnienia harmonii między produktami, naturą i życiem, naszym celem jest pozycja wiodącego partnera w zakresie modernizacji gospodarki zorientowanej na zrównoważony rozwój. Zrównoważoną innowacyjność można osiągnąć jedynie dzięki wykorzystaniu światów wirtualnych, które sprzyjają tworzeniu zupełnie nowych materiałów, produktów i procesów nie tylko pozwalających zmniejszyć ślad węglowy, ale także zorientowanych na rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym. Dzięki współpracy z innymi sektorami w ramach koalicji możemy podejmować działania stymulujące innowacyjność oraz zwiększające udział naszych klientów w przemianach na rzecz lepszego świata.

Europejska Koalicja na Rzecz Ekologicznej Cyfryzacji będzie inwestować w rozwój oraz wdrażanie rozwiązań przyjaznych środowisku w różnych sektorach gospodarki, a także opracowywanie bazujących na standardach metodologii oceny wpływu takich rozwiązań oraz współpracę międzysektorową mającą na celu stworzenie wytycznych w zakresie wdrożeń.

Zaangażowanie Dassault Systèmes w cele Europejskiej Koalicji na Rzecz Ekologicznej Cyfryzacji jest zbieżne ze strategią firmy związaną z dostarczaniem wirtualnych środowisk sprzyjających tworzeniu innowacji ukierunkowanych na zrównoważony rozwój oraz zapewnieniem harmonii między produktami, naturą i życiem. Dassault Systèmes opracowało strategię zrównoważonego rozwoju na rok 2025 obejmującą m.in. czynną redukcję wpływu na środowisko generowanego nie tylko przez własną działalność, ale także działalność klientów firmy, do których należą zarówno międzynarodowe korporacje, jak i startupy. Strategia ta obejmuje wyznaczenie własnego celu emisyjnego bazującego na danych naukowych i przyznawanie pierwszeństwa partnerstwu z interesariuszami w celu zwiększenia roli technologii cyfrowych w globalnych inicjatywach ukierunkowanych na zrównoważony rozwój. Ponadto  wspiera klientów w redukcji śladu węglowego dzięki zastosowaniu platformy 3DExperience, pozwalającej tworzyć wirtualne kopie bliźniacze. 

Najnowsza publikacja firmy powstała przy współpracy z Accenture potwierdza, że technologia wirtualnych kopii bliźniaczych pozwoli w znaczącym stopniu ograniczyć emisję dwutlenku węgla. Z opisanych w niej pięciu studiów przypadku z różnych sektorów wynika, że wirtualne kopie bliźniacze mogą pomóc w obniżeniu emisji dwutlenku węgla o 7,5 gigaton do roku 2030, co w przybliżeniu odpowiada rocznej wartości emisji samego sektora transportowego.

european-green-digital-coalition


Czytaj więcej:
Ekologia 505

Platforma 3DEXPERIENCE, oprogramowanie do
 

Platforma 3DEXPERIENCE, oprogramowanie do projektowania 3D, rozwiązania 3D Digital Mock Up i Product Lifecycle Management (PLM)

Polska

Reportaże

Forum