Dobre rezultaty testów biopochodnego plastyfikatora do PVC

Dobre rezultaty testów biopochodnego… W dn. 8-9 lipca w siedzibie European Plastics Converters zaprezentowano dotychczasowe wyniki badań prowadzonych w ramach projektu Placard. Celem projektu jest opracowanie formuły nowego, biopochodnego plastyfikatora do polichlorku winylu używanego zwłaszcza w produktach dla budownictwa. Plastyfikator produkowany ma być poprzez chemiczną modyfikację kardanolu, żółtego oleju przemysłowego uzyskiwanego poprzez destylację próżniową łupin orzechów nerkowca. Zaletą wykorzystania produktu ubocznego jest to, że nie powoduje ingerencji w łańcuch żywnościowy.

Pilotową produkcję plastyfikatora prowadzono w zakładach Serichim w miejscowości Torviscosa (Friuli-Wenecja Julijska, Włochy), natomiast testy, poczas których porównywano właściwości różnych plastyfikatorów, zarówno ftalanowych, jak i nieftalanowych, prowadzone były przez Università di Salento. Okazało się, iż plastyfikator Placard odznacza się wyższą efektywnością plastyfikacji aniżeli DEHP i DOTP, co przekłada się na oszczędności surowcowe. Lepsze właściwości wykazał również nowy plastyfikator w zakresie możliwości przetwórczych i redukcji zużycia energii. Pozostałe parametry porównywanych substancji były zbliżone do siebie.

Podczas kolejnych etapów prac nad bioplastyfikatorem badaniom zostaną poddane inne właściwości materiału, jak np. wpływ na proces recyklingu. Parametry te będą prezentowane i poddawane dyskusji podczas kolejnych konferencji organizowanych przez EuPC i włoską firmę Kommi, lidera projektu.

Projekt Placard jest finansowany w ramach unijnej inicjatywy ekoinnowacji w ramach Entrepreneurship and Innovation Programme, którego celem jest wsparcie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 stycznia 2014 roku, zaś zakończenie prac planowane jest na 31 sierpnia 2016 roku.