Dobre wyniki Grupy MOL za pierwszy kwartał mimo trzeciej fali pandemii

Dobre wyniki Grupy MOL za…

Grupa MOL podała dziś wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2021 r. Wynik EBITDA Grupy wyniósł 664 mln USD - o 7 proc. więcej niż przed rokiem - pomimo trzeciej fali pandemii i związanych z nią restrykcji w wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Na wynik wpłynęły m.in. rosnące ceny ropy i gazu oraz rekordowe marże petrochemiczne, a także dobre wyniki segmentu usług konsumenckich. Uproszczone przepływy pieniężne na poziomie 383 mln USD oznaczają z kolei poprawę o 17 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem ub.r.

- Wynik EBITDA za pierwszy kwartał na poziomie 660 mln USD to spore osiągnięcie, biorąc pod uwagę sytuację pandemiczną w ostatnich miesiącach. Dobre wyniki były wynikiem podjętych inicjatyw strategicznych oraz odpornego modelu biznesowego. Szczególnie cieszą mnie wyniki w segmentach petrochemicznym oraz usług konsumenckich, które stanowią podstawę naszej strategii transformacji.

Dokładnie rok temu powiedziałem, że weszliśmy w okres niepewności, jednak w MOL nauczyliśmy się przystosowywać do panujących warunków i z kryzysu wyszliśmy jeszcze silniejsi. Z uwagi na postępy akcji szczepień i stopniowe luzowanie obostrzeń w regionie, mamy powody do optymizmu. Cieszę się również, że po roku przerwy wrócimy do wypłaty dywidendy, dzieląc się wypracowanymi wynikami z naszymi inwestorami.

Pierwszy kwartał okazał się kolejnym istotnym okresem dla Grupy. Opublikowaliśmy strategię 2030+ „Shape Tomorrow”, która jeszcze mocniej przyspieszy tempo i skalę naszej transformacji. Dzięki temu możemy stać się ważnym graczem nowej, niskoemisyjnej gospodarki obiegu zamkniętego w naszym regionie. Biorąc pod uwagę nasze wyniki, jestem przekonany, że mamy mocne podstawy do tego, by wspólnie z naszymi akcjonariuszami kształtować przyszłość - skomentował wyniki Zsolt Hernádi, prezes Grupy MOL.

W segmencie Upstream, wynik EBITDA na poziomie 307 mln USD oznacza wzrost o 66 proc. w porównaniu z pierwszym i o 70 proc. w porównaniu z czwartym kwartałem 2020 r. Na tak dobre wyniki wpłynęły m.in. rosnące ceny ropy i gazu oraz wydobycie ze złoża ACG w Azerbejdżanie. Produkcja była nieco niższa niż przed kwartałem, ale o 6 proc. wyższa niż rok wcześniej, dzięki dodatkowemu wydobyciu ze złoża ACG, i sięgnęła 116,7 mln boe dziennie. Uproszczone wolne przepływy pieniężne w segmencie Upstream uległy natomiast podwojeniu rok do roku i wyniosły 218 mln USD.

Segment Downstream zanotował wynik EBITDA na poziomie 254 mln USD, czyli o 14 proc. mniej niż przed rokiem, w wyniku zmniejszonej produkcji rafineryjnej, wymuszonej mniejszą mobilnością w związku z restrykcjami. Spadek jednak częściowo zrekompensowały dobre wyniki segmentu petrochemicznego, w którym marża wzrosła o 74 proc. rok do roku, sięgając 873 EUR na tonie w marcu 2021. Na koniec pierwszego kwartału projekt Poliole był ukończony w 79 proc. 

Segment usług konsumenckich poprawił wynik EBITDA o 30 proc., wypracowując w pierwszym kwartale rekordowy wynik 115 mln USD. Wypłynęły na to takie czynniki, jak większa sprzedaż oferty pozapaliwowej oraz niższe koszty operacyjne. Niższe wydatki inwestycyjne pozwoliły na zwiększenie wolnych przepływów pieniężnych o 45 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Dobre wyniki zostały osiągnięte pomimo niższej sprzedaży paliw, wymuszonej przez restrykcje w związku z trzecią falą pandemii w regionie. Liczba punktów Fresh Corner na koniec pierwszego kwartału wzrosła do 984 z 955 na koniec roku 2020. MOL dokonał też transakcji zakupu spółki prowadzącej dziewięć restauracji przy stacjach paliw na Węgrzech pod marką Marché.

W segmencie Gas Midstream wynik EBITDA był o jedną trzecią słabszy niż przed rokiem i wyniósł 48 mln USD. Spadek ten wynikał m.in. z mniejszego zapotrzebowania na przesył transgraniczny i niższe wpływy z tego tytułu.