Dobre wyniki Synthosu mimo słabej koniunktury

Dobre wyniki Synthosu mimo słabej koniunktury
Wyniki finansowe Grupy Synthos za 2013 rok są gorsze w porównaniu z wynikami za rok poprzedni: przychody wyniosły 5,36 mld zł (spadek o 14 proc.), zysk netto - 417,28 mln zł (spadek o 28 proc.), zaś zysk na działalności operacyjnej - 452,97 mln zł (spadek o 41 proc.). Jak jednak przekonuje Tomasz Kalwat, prezes spółki, na wyniki należy popatrzeć przez pryzmat słabej koniunktury w światowym przemyśle petrochemicznym, stąd też w ocenie zarządu są one pozytywne.

Duży spadek przychodów Synthos odnotował w obszarze kauczuków syntetycznych i lateksów - w 2012 roku sprzedaż wyniosła w tym segmencie 3,94 mld zł, w roku 2013 - 2,98 mld zł. Znacznie lepiej sytuacja się przedstawiała w segmencie tworzyw styrenowych. W 2013 roku przychody wyniosły 1,96 mld zł, a więc o 79 mln zł więcej niż w roku poprzednim. O 5 proc. wzrosły także przychody w segmencie dyspersji winylowych - wyniosły one w 2013 roku 107,6 mln zł.

Jak podkreśla Kalwat, w obliczu niestabilnej sytuacji rynkowej Synthos kontynuował działania, które mają przynieść spółce większą rentowność oferty produktowej. W 2012 roku rozpoczęto m.in. prace związane z bezpośrednią realizacją inwestycji budowy instalacji do produkcji nowoczesnych kauczuków SSBR. Po uruchomieniu instalacji w 2015 roku moce produkcyjne Synthosu w tym zakresie będą wynosić 90 tys. ton rocznie. Jednostka będzie mogła ponadto produkować polibutadien litowy, wykorzystywany m.in. do modyfikacji tworzyw.

To ważna inwestycja, ponieważ odbiorcami kauczuków SSBR będą wiodący producenci opon na całym świecie. Kauczuki SSBR produkowane w oparciu o pozyskaną licencję, podobnie jak kauczuki BR produkowane w technologii neodymowej, stosowane są w produkcji nowoczesnych opon zarówno letnich jak i zimowych o ulepszonych własnościach użytkowych w zakresie oporów toczenia, przyczepności do mokrej nawierzchni i trakcji. Własności te odpowiadają za zmniejszenie zużycia paliwa jak również bezpieczeństwo i komfort jazdy. Rynek na te opony będzie rozwijał się w tempie wyższym niż na opony tradycyjne co wynika również z prowadzonej w krajach rozwiniętych (w tym Unii Europejskiej, Japonii, USA, Korei Południowej) polityki poszanowania energii i redukcji emisji C02, co znalazło odzwierciedlenie w prawodawstwie obejmującym tzw. etykietowanie opon.

Ponadto w 2013 roku w zakładach w Oświęcimiu kontynuowano realizację II etapu budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy Sytnhos, którego głównym celem będzie opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnych produktów, przede wszystkim nowych rodzajów kauczuków syntetycznych. W ramach projektu opracowana będzie również nowa, innowacyjna technologia wytwarzania butadienu, głównego surowca do produkcji kauczuków. Technologia ta w odróżnieniu od obecnie stosowanych będzie opierała się na surowcach odnawialnych.

Jak zauważył prezes spółki, obecny okres w gospodarce światowej charakteryzuje się wysokim poziomem niepewności, wynikającym z jednoczesnego wystąpienia istotnych zjawisk makroekonomicznych o szerokim zasięgu: powolnego ożywienia europejskiej gospodarki po kryzysie zadłużeniowym państw Europy Południowej, wolniejszego rozwoju gospodarczego państw rozwijających się (w tym Chin) oraz nieznanych konsekwencji wycofywania się z programu wspierania wzrostu gospodarki amerykańskiej poprzez prowadzenie luźnej polityki monetarnej.

Ze względu na ową niepewność, Synthos podejmuje inwestycje w obszarach mało wrażliwych na krótkoterminowe wahania koniunktury. Wart miliard złotych program inwestycyjny obejmuje - oprócz wspomnianej instalacji kauczuków SSBR - także modernizację sektora energetycznego spółki i jego dostosowanie do nowych wymagań emisyjnych, które wejdą w życie od 2016 roku. Program inwestycyjny uwzględnia też nakłady na prace badawczo-rozwojowe w zakresie innowacyjnych produktów.

Forum

50cent

Czyszczenie układu chłodzącego form wtryskowych. 2018-04-21

Piotrzawadzinski

Głowica do Wytłaczarki vs. średnica ślimaka 2018-04-15

Yellow

Czas przebywania materiału w agregacie 2018-04-13

Polisiepropylen

Roboty programy, ustawianie 2018-04-11

Michalboro

Ldpe + elastomer? 2018-04-09

Reportaże