Dow debatuje o przyszłości gazu łupkowego

Dow debatuje o przyszłości gazu łupkowego
W dn. 16-18 grudnia br. odbyło się w Sopocie VIII Forum Energetyczne, które od kilku lat stanowi platformę dyskusji dla gości ze sfery polityki, sektora biznesowego i uczestników reprezentujących środowiska eksperckie. W impresie wzięło ok. 400 gości, z Polski i z zagranicy.

Jednym z uczestników Forum był Robert Stankiewicz, prezes Dow Polska, który podczas sesji plenarnej "Co dalej z gazem łupkowym - europejska szansa czy złudzenie?" zaprezentował politykę firmy dotyczącą bezpieczeństwa wykorzystywania substancji chemicznych w procesach związanych z wydobywaniem gazu łupkowego.

Robert Stankiewicz zaprezentował przykłady działalności Dow wspierające procesy wydobycia gazu łupkowego. Zdaniem przedstawiciela koncernu, gaz łupkowy może stać się bardzo ważną częścią europejskiego miksu energetycznego, a polityka energetyczna powinna wspierać odpowiedzialne poszukiwanie i wydobycie znacznych złóż gazu łupkowego w Europie.

- Bazując na naszym doświadczeniu na różnych rynkach, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, zachęcamy do przyjęcia najwyższych standardów podczas przygotowywania do odwiertu, montażu obudowy i dowiercenia się do złóż, w procesach zarządzania chemikaliami i stratami wody za pomocą odpowiednich regulacji - mówił Stankiewicz. - W naszej ocenie, takie podejście do procesu wydobycia gazu łupkowego może przyczynić się do wzrostu gospodarczego. Proces pozyskiwania gazu łupkowego musi być prowadzony z poszanowaniem obaw społecznych dotyczących bezpieczeństwa odwiertów, ochrony zasobów wodnych, uzdatniania wód pozyskiwanych w procesach wydobywczych, użytkowania gruntów oraz niedogodności dla lokalnych społeczności. Kwestie te powinny być poruszane w sposób otwarty i transparenty.

Firma Dow jest jednym z dostawców chemikaliów dla producentów energii. Jak podkreślają przedstawiciele koncernu, Dow zachęca do zacieśnienia współpracy między firmami z branży chemicznej, usługodawcami, operatorami i administracją publiczną w celu znalezienia najlepszych rozwiązań i rozwinięcia standardowych dokumentów bezpieczeństwa chemicznego dla szczelinowania hydraulicznego opartych o REACH. Firma popiera także jawność w kontekście chemikaliów użytych w procesie szczelinowania hydraulicznego w Europie.

- Naszym zdaniem, współpraca między różnymi stronami procesu wydobywania gazu łupkowego powinna prowadzić do opartego o fakty dialogu ze społeczeństwem - stwierdził Stankiewicz. - Jest to bardzo ważny aspekt, który wpływa na rozwój technologii gazu łupkowego w Europie, gdzie szacuje się, że występują znaczące zasoby gazu łupkowego na skalę globalną.

Jak zauważają przedstawiciele Dow, 40-letnia obecność firmy w Polsce, zobowiązuje do prowadzenia odpowiedzialnej polityki bezpieczeństwa, szczególnie w odniesieniu do chemikaliów używanych w procesie pozyskiwania i wydobywania źródeł energii.

Czytaj więcej: Chemikalia 188 Ekologia 250