Dow współtworzy Alliance to End Plastic Waste

Dow współtworzy Alliance to…

Jednym z członków-założycieli nowo utworzonej organizacji Alliance to End Plastic Waste (AEPW) jest firma Dow będąca jednym z liderów w produkcji tworzyw sztucznych i chemikaliów dla przemysłu przetwórczego. O samym sojuszu pisaliśmy tutaj: Plastech, 16.01.2019.

- Utrzymanie naszego środowiska naturalnego wolnego od odpadów jest kluczowe dla przyszłości nie tylko dla Dow i naszej branży, ale przede wszystkim dla przyszłości naszej planety - powiedział Jim Fitterling, Prezes Dow. - Inicjatywa Alliance to End Plastic Waste skupia firmy, rządy, organizacje pozarządowe i konsumentów w celu połączenia sił na rzecz innowacji, zapewnienia potrzebnych zasobów i podjęcia zdecydowanych działań, aby położyć kres plastikowym odpadom w środowisku - dodał Fittering.

Udział koncernu w AEPW potwierdza zaangażowanie firmy w działania mające na celu wyeliminowanie odpadów z tworzyw sztucznych ze środowiska. W ostatnim czasie firma przeprowadziła szereg inicjatyw, których głównym celem była poprawa jakości życia.

W październiku 2018 roku firma Dow ogłosiła, że stała się założycielem i inwestorem w Circulate Capital - spółki mającej na celu rozwój i finansowanie działań firm, które zapobiegają zaśmiecaniu oceanów. Misją Circulate Capital jest wykazanie rentowności inwestycji w sektorach gospodarki odpadami i recyklingu w celu przyciągnięcia instytucjonalnego kapitału inwestycyjnego potrzebnego do zaangażowania firm z branży w południowej i południowo-wschodniej Azji. Dow jest też członkiem partnerstwa Global Plastic Action Partnership będącego częścią Światowego Forum Gospodarczego. Celem partnerstwa jest ułatwienie współpracę przedsiębiorstw, społeczeństwa obywatelskiego, rządów krajowych i lokalnych i ekspertów w zakresie współpracy w obszarze rozwiązywania problemów związanych z zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi. Global Plastic Action Partnership było początkowo finansowane przez rządy Kanady i Wielkiej Brytanii, Dow i inne globalne marki, w celu zapewnienia do roku 2020 lokalnych rozwiązań, które następnie można zaadaptować i wdrożyć w innych miejscach na większą skalę. Pierwszy projekt to współpraca z rządem Indonezji.

Niedawna kampania Dow #PullingOurWeight, która rozpoczęła się jesienią 2018 roku, obejmowała ponad 5600 pracowników Dow, ich rodziny i przyjaciół uczestniczących w 55 akcjach na całym świecie. Dzięki ich zaangażowaniu udało się zebrać ponad 24 000 kilogramów śmieci z plaż i kanałów wodnych.

Do kluczowych elementów działań firmy Dow mającym na celu usuwanie odpadów z tworzyw sztucznych ze środowiska jest innowacja produktowa. Technologia RecycleReady pozwala producentom tworzyć opakowania, które mogą kwalifikować się do uzyskania etykiety "How2Recycle”". To oznacza, że opakowania mogą być poddawane recyklingowi za pomocą strumieni recyklingu polietylenu. Działania Dow nadal koncentrują się na technologiach kompatybilizujących, które pozwalają przetwarzać wielowarstwowe materiały opakowaniowe na nowe produkty.

W 2014 r. firma Dow zainicjowała projekt odzyskiwania Hefty EnergyBag, która gromadzi trudne do recyklingu tworzywa sztuczne i zamienia je w cenne zasoby. Od lipca 2018 r. program Hefty EnergyBag zebrał ponad 176 500 worków i przekierował ponad 115 ton plastiku z wysypisk śmieci, co stanowi równowartość około 92 milionów torebek z przekąskami lub 546 baryłek oleju napędowego. Firma Dow niedawno ogłosiła przekazanie kolejnych 100 000 dolarów dla organizacji w celu przeprowadzenia takich programów w ich społecznościach.

Koncern ogłosił też ( w październiku 2018 r.), że przekazuje dodatkowy milion dolarów na rzecz Ocean Conservancy, aby w ciągu najbliższych 2 lat wesprzeć zbiórkę i recykling odpadów w krajach Azji Południowo-Wschodniej. Pieniądze te zostaną wykorzystane na wsparcie lokalnych organizacji pozarządowych i partnerstwa z przywódcami miast w celu opracowywania, przygotowania i powielenia możliwych do wdrożenia rozwiązań.