Drugie życie toreb z biotworzyw

Drugie życie toreb z biotworzyw
Najnowsza publikacja stowarzyszenia European Bioplastics prezentuje bilans środowiskowy różnego rodzaju toreb używanych podczas codziennych zakupów. W badaniu porównano torby wykonane z papieru, polietylenu (czystego oraz zawierającego 25 proc. surowca z recyklingu) oraz kompostowalnego biotworzywa PBAT/PLA ecovio firmy BASF. W badaniu przeanalizowano każdy z rodzajów toreb pod względem przydatności do ponownego użycia w funkcji worka na odpady organiczne w tych regionach, które posiadają odpowiednie kompostownie.

Zestawienie wykazało, iż w tym zastosowaniu zdecydowaną przewagę posiadają torby wykonane z biotworzyw kompostowalnych, dzięki ich zastosowaniu bowiem możliwa jest względnie prosta zbiórka odpadów organicznych. Ponadto, jak przekonuje EB, można dostrzec także inne zalety stosowania tego typu toreb, jak np. oszczędność surowcowa, energetyczna oraz niższy poziom emisji niż w przypadku toreb papierowych i z tworzyw konwencjonalnych. Pod względem objętości w zestawieniu zwyciężyły torby polietylenowe, za nimi uplasowały się torby z biotworzyw, zaś wyroby z papieru okazały się pod tym względem najmniej ekonomiczne.

Zdaniem European Bioplastics, testy przeprowadzone zgodnie ze standardem ISO 14040/14044 wskazują, iż w krajach prowadzących zbiórkę odpadów organicznych używanie toreb z biotworzyw może w istotny sposób przyczynić się do budowania gospodarki opartej na zrównoważonym rozwoju.

Czytaj więcej: Biotworzywa 87 Recykling 414

brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska