DuPont wchodzi w branżę etanolu celulozowego

DuPont wchodzi w branżę etanolu celulozowego
Działający także w Polsce koncern DuPont i firma Genencor tworzą spółkę, która będzie działać w branży etanolu celulozowego. W ramach powołanego właśnie joint venture obie firmy połączą siły na rzecz rozwoju i rozpowszechnienia technologii wytwarzania etanolu drugiej generacji z surowców pochodzenia niespożywczego. Chcą wykorzystać możliwości rynku wartego 75 mld dolarów.

DuPont i Genencor, oddział Danisco A/S, poinformowały o zawarciu umowy powołania wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą DuPont Danisco Cellulosic Ethanol LLC, w którym obejmą po połowie udziałów. Spółka zajmie się rozwojem i komercjalizacją wiodącego, taniego rozwiązania technologicznego dla produkcji etanolu celulozowego. Będzie to biopaliwo nowej generacji wytwarzane ze składników niespożywczych.

W początkowym okresie trzech lat partnerzy planują zainwestować kwotę 140 mln dolarów, koncentrując się na wykorzystaniu słomy kukurydzianej i wytłoków trzciny cukrowej. W przyszłości w kręgu zainteresowania firmy znajdą się też liczne surowce lignocelulozowe m.in. słoma pszeniczna, szereg roślin energetycznych i inne źródła biomasy.

- Przy dwucyfrowym tempie wzrostu cen żywności i benzyny niezbędne są zrównoważone technologie wytwarzania biopaliw. To wspólne przedsięwzięcie wychodzi naprzeciw temu problemowi naprzeciw - mówi Charles O. Holliday, Jr., Prezes DuPont. - Dzięki połączeniu sił i naszej fachowej wiedzy w ramach tego nowego przedsięwzięcia, znacznie zwiększamy szanse na to, by wytwarzanie etanolu celulozowego z wielu niespożywczych źródeł stało się gospodarczą rzeczywistością na całym świecie.

- Dzięki połączeniu światowej klasy zdolności, jakimi dysponują DuPont i Danisco, nasze joint venture wyznaczy standard technologii wytwarzania etanolu celulozowego - stwierdził Prezes Danisco Tom Knutzen. - To wspólne przedsięwzięcie będzie siłą napędową dalszych odkryć, prac rozwojowych i inżynieryjnych. Stanowi ono znaczący krok naprzód w nowym strategicznym dążeniu Danisco, aby być wiodącą siłą w dziedzinie biotechnologii przemysłowych.

Du Pont wchodzi w branżę etanolu celulozowego

Przy udziale naukowców i technologii obu firm DuPont Danisco Cellulosic Ethanol LLC podejmie przyspieszone prace zmierzające do połączenia unikalnych zdolności w zakresie przetwarzania związków celulozowych obu firm. Umożliwi to ekonomiczne wytwarzanie etanolu z surowców niespożywczych.

W ramach licencji spółki matki udostępnią posiadane przez siebie prawa własności intelektualnej i patenty dotyczące etanolu celulozowego. Celem jest maksymalizacja wydajności i obniżenie całkowitych systemowych kosztów wytworzenia jednego litra etanolu z materiałów celulozowych poprzez optymalizację poszczególnych etapów procesu w ramach jednego zintegrowanego rozwiązania technologicznego.

W Stanach Zjednoczonych joint venture rozszerzy wykorzystanie zoptymalizowanego pakietu technologii dla kolb. Nastąpi to w wyniku integracji opracowanych przez DuPont technologii obróbki wstępnej i wykorzystania mikroorganizmów do produkcji etanolu (etanologenów) z innowacyjną technologią zastosowania enzymów, którą dysponuje Genencor.

Równolegle DuPont prowadzi dalsze analizy dotyczące zbierania i magazynowania surowców celulozowych. Uruchomienie pierwszego pilotażowego w Stanach Zjednoczonych zakładu, globalne joint venture przewiduje na rok 2009, natomiast pierwsza demonstracyjna instalacja o komercyjnej skali ma rozpocząć pracę w ciągu najbliższych trzech lat. Spółka będzie miała siedzibę w Stanach Zjednoczonych i zostanie utworzona po otrzymaniu wymaganych pozwoleń organów regulacyjnych.

Czytaj więcej: Inwestycje 714 Innowacje 301