Dwory zawarły umowę joint-venture

Firma Chemiczna Dwory zawarła umowę joint-venture z czeskimi firmami Kaucuk i Unipetrol. Dwory kupią od Unipetrolu akcje firmy Kaucuk, a w wyniku tej transakcji czeska firma stanie się spółką zależną Dworów.

Przedmiotem zawartej umowy jest współpraca w ramach istniejącej spółki akcyjnej Butadien Kralupy, której akcjonariuszami są Unipetrol (51 proc. w kapitale zakładowym i głosach) oraz Kaucuk (49 proc. w kapitale zakładowym i głosach).

Przedmiotem działalności spółki jest przetwarzanie frakcji C4 i otrzymywanie z niego butadienu oraz rafinatu 1. Butadien zastąpi istniejącą obecnie w Kralupach jednostkę butadienową należącą do Kaucuk.

W wyniku transakcji czeska firma Kaucuk stanie się spółką zależną Dworów.

Dwory miały po audycie 65,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej w 2006 r. wobec 19,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 91,67 mln zł wobec 32,34 mln zł zysku rok wcześniej, a skonsolidowane przychody wyniosły 1.172,24 mln zł wobec 1.039,27 mln zł rok wcześniej.

Czytaj więcej: Umowy 120 Joint venture 21