Dysze z igłą eliminują ślady przepływu tworzywa na wyprasce

Dysze z igłą eliminują ślady… Firma Günther Heisskanaltechnik opracowała i wprowadziła na rynek nowoczesne dysze z igłą, które eliminują występowanie śladów przepływu tworzywa na wyprasce.

Nowe dysze Günther Heisskanaltechnik wyposażone są we wkładaną igłę i usuwają ślady przepływu wywołane rozdziałem roztopionego tworzywa. Zawieszenie igły umożliwia ponowne wymieszanie roztopionego tworzywa, dzięki czemu nie są już widoczne żadne ślady przepływu tworzywa lub smugi na wypraskach. Cena takiej dyszy z igłą jest, jak zapewnia jej producent, tylko niewiele wyższa od ceny dyszy konwencjonalnej.

Spotykane na rynku dysze z wkręcaną igłą, wystarczające dla większości zastosowań formowania wtryskowego, napotykają granicę zastosowania dla wielu wyrobów o zwiększonych wymaganiach co do wyglądu zewnętrznego. Dzieje się tak ponieważ występuje w nich rozdział tworzywa. Ten rozdział roztopionego tworzywa może powodować występowanie śladów przepływu na wypraskach, co jest równoznaczne z pogorszeniem jakości.

Wkładana igła Günther Heisskanaltechnik wykonana jest z materiału bardzo dobrze przewodzącego ciepło. Z uwagi na to, że element igły, tylko z jednym pasowaniem, wetknięty jest do rury materiałowej dyszy gorącokanałowej, miejsce zajmowane zwykle przez elementy mocowania jest wolne dla przepływu strumienia tworzywa. Igła ustalona jest geometrycznie w rurze materiałowej i zapewnia małą stratę ciśnienia dzięki dużym przekrojom przepływu. Zawieszenie igły z końcówką wchodzącą w punkt wlewu jest tak zwymiarowane, że na wyrobie nie jest widoczny rozdział tworzywa na igle.

Dodatkowo wkładana igła posiada jeszcze jedną właściwość niespotykaną na rynku. Oto bowiem dzięki konstrukcji igły dyszy posiada bardzo mały potencjał ścinania. Inne wyroby są tak skonstruowane, że mogą zmniejszać występowanie śladów płynięcia lecz często osiągnięte jest to kosztem zwiększenia ścinania w roztopionym tworzywie, co może prowadzić do degradacji tworzywa sztucznego. Można to często zaobserwować w postaci smug na wyprasce.

Wtykana igła dzięki największemu przelotowi zapewnia bardzo małą stratę ciśnienia i dzięki temu bardzo małe naprężenia ścinające. Dodatkowo rozwiązanie konstrukcyjne dyszy umożliwia szybką zmianę koloru, ponieważ kanał materiałowy dyszy wykonany jest bardzo korzystnie z punktu widzenia przepływu, bez miejsc zalegania. W rezultacie uzyskuje się optymalny przepływ roztopionego tworzywa. Wtykana igła została skonstruowana przede wszystkim do części o wysokich wymaganiach co do wyglądu zewnętrznego, na przykład z poliwęglanu lub tworzywa PMMA, ewentualnie też do zastosowań z homopolimeru POM. Możliwe są również zastosowania do tworzyw wzmocnionych włóknem szklanym, gdy igła zostanie wykonana z węglików spiekanych.

Ważną cechą produktu jest fakt, że można przezbrajać istniejące narzędzia w dysze nowego rodzaju. Wymaga to tylko niewielkiej korekcji w istniejącym narzędziu w zakresie zabudowy dyszy. W przypadku wymiany dyszy gorącokanałowej wymagane modyfikacje są minimalne.

Czytaj więcej: