ECHA podsumowuje drugi etap rejestracji chemikaliów

ECHA podsumowuje drugi etap rejestracji chemikaliów
Zgodnie z przepisami REACH, 31 maja 2013 roku minął termin rejestracji substancji chemicznych produkowanych w ilości od 100 do 1000 ton rocznie. Substancje, które mogą stwarzać największe zagrożenie w tej kategorii obroty trzeba było zarejestrować do 1 grudnia 2010 roku.

Do końca maja 3215 firm złożyło do ECHA (Europejskiej Agencji ds. Chemikaliów) 9084 dokumentacje rejestracyjne. Jedną piątą wszystkich rejestracji złożyły mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, natomiast 80 proc. pochodziło od dużych firm. 23 proc. dokumentów rejestracyjnych złożyli przedstawiciele firm pozaeuropejskich.

Do ECHA wpłynęły dokumenty rejestracyjne z 29 państw członkowskich UE i państw EOG. Najwięcej substancji zarejestrowały firmy niemieckie (31 proc.), brytyjskie (12 proc.) oraz włoskie, francuskie i holenderskie (po 8 proc.).

W tym etapie procedury, tj. od 1.12.2010 do 31.05.2013, zarejestrowano 2923 nowe substancje. Ponadto, 696 substancji zarejestrowanych w poprzednim terminie zostało ponownie zarejestrowanych przez nowe przedsiębiorstwa, które dołączyły do wcześniej rejestrujących.

82 proc. substancji zostało zarejestrowanych przez współpracujące ze sobą grupy przedsiębiorstw (średnio liczących 2,9 podmiotów).

Szczegółowe dane dotyczące rejestracji znane będą na początku września po zakończeniu przetwarzania dokumentów. Obecnie ECHA oczekuje na wnoszenie opłat rejestracyjnych przez przedsiębiorstwa.

Zdaniem ECHA, ten etap rejestracji wypadł zadowalająco ze względu na aktywność zainteresowanych przedsiębiorstw. Centrum informacyjne ECHA oraz krajowe biura informacyjne państw członkowskich udzielały pomocy kontaktującym się z nimi firmom, a w ostatnich miesiącach ECHA kontaktowała się zapobiegawczo z 510 firmami w celu rozwiązania problemów związanych ze składaniem dokumentacji rejestracyjnej.