EPCA i PlasticsEurope wspólnie promują nauki techniczne i ścisłe

EPCA i PlasticsEurope wspólnie… Jury złożone z przedstawicieli przemysłu, nauki, organizacji pozarządowych, mediów oraz reprezentantów stowarzyszenia EPCA, PlasticsEurope oraz young leaders GmbH ogłosiło dziesięciu zwycięzców europejskiego konkursu European Youth Debating Competition (EYDC). Wśród zwycięskich finalistów znajduje się reprezentantka Polski, Aleksandra Janowska, uczennica XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie.

Debata finałowa pod hasłem "50 years of Chemical Industry. What's Next?", w której młodzi zwycięzcy debat krajowych mieli okazję zaprezentować swoje poglądy na temat przyszłości techniki, przemysłu chemicznego i tworzyw sztucznych, odbyła się w Budapeszcie, podczas inauguracji 50. Jubileuszowego Dorocznego Zgromadzenia EPCA. Dojrzałość i umiejętności dyskusji młodych uczestników były bardzo duże, dlatego wyłonienie zwycięzców było dla jury trudnym zadaniem.

Ostatecznie lista 10 najlepszych mówców obejmuje:
1. miejsce ex aequo: Gaïa Jeannot (Francja) i Caroline Gakpetor (UK)
3. miejsce: Gustavs Zilgalvis (Belgia)
4. miejsce: Aleksandra Janowska (Polska)
5. miejsce: Matea Maloča (Chorwacja)
6. miejsce: Romme Te Velde (Holandia)
7. miejsce: Tomislav Veble (Chorwacja)
8. miejsce: Luka Baković (Chorwacja)
9. miejsce: Alina Nassyrova (Niemcy)
10. miejsce: Eljon Bofe (Włochy)

Gala finałowa konkursu EYDC 2016 odbyła się 4 października, a nagrody zwycięzcom wręczyli Prezydent EPCA, Tom Crotty, Dyrektor Wykonawczy PlasticsEurope, Karl-H Foerster oraz Herman Van Rompuy, Przewodniczący Rady Europejskiej w latach 2009-2014, gość specjalny ostatniego dnia Dorocznego Zgromadzenia EPCA. W swoim przemówieniu podkreślił on ogromną rolę dla naszej wspólnej przyszłości, jaką mają do odegrania młodzi ludzie - dzisiejsi finaliści.

PlasticsEurope


Celem projektu edukacyjnego European Youth Debating Competition (EYDC), jest promocja i zachęcenie młodych ludzi do podejmowania studiów w kierunkach nauk przyrodniczych i technicznych (ang. STEM - Science Technology Engineering and Mathematics), a także podkreślenie znaczenia efektywnego wykorzystania zasobów i zrównoważonego rozwoju dla przyszłości przemysłu i konkurencyjności UE. Projekt skierowany do młodych ludzi w wieku 16-19 lat, organizowany przez stowarzyszenia EPCA (The European Petrochemical Association) i PlasticsEurope, jest prowadzony w 9 krajach UE.

Czytaj więcej: