ERG chce poprawić efektywność linii technologicznych

ERG chce poprawić efektywność…
Grupa Kapitałowa ERG S.A. wygenerowała w trzech kwartałach 2017 roku przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług na poziomie 63.742 tys. zł, wobec 72.747 tys. zł w analogicznym okresie roku poprzedniego, co oznacza spadek tych przychodów o 12,4% w okresie trzech kwartałów 2017 r.

Spółki w ramach Grupy Kapitałowej osiągnęły skonsolidowany, liczony narastająco zysk netto w wysokości 2.558 tys. zł. Należy wyraźnie podkreślić, że wpływ na wygenerowany niższy zysk miał wzrost kosztów wynagrodzeń, który wyniósł narastająco w 2017 r. około miliona złotych, a w samym tylko 3 kwartale około 0,5 mln złotych w porównaniu do analogicznych okresów sprawozdawczych z 2016 r. Spółka rozpoczęła też wdrażanie mechanizmów poprawny efektywności linii technologicznych, który w kolejnych kwartałach powinny zdecydowanie podnieść zyskowność produkcji wyrobów foliowych. Warto też podkreślić, że o 3,6 pp. wzrosła marża brutto wypracowana na sprzedaży produktów foliowych.

Analizując wynik za trzy kwartały poprzedniego, 2016 roku należy zwrócić szczególną uwagę na pozostałe przychody operacyjne, w których ujęto przychód wynikający z rozliczenia jednorazowej transakcji sprzedaży w dniu 29 marca 2016 roku przez ERG S.A. akcji spółki Bioerg S.A., w wyniku czego w pozostałych przychodach operacyjnych rozpoznano jednorazowy przychód w kwocie 981 tys. zł. Oznacza to, że w wyniku netto Grupy Kapitałowej za trzy kwartały 2016 roku w kwocie 4.866 tys. zł, kwota 981 tys. zł, to zysk jednorazowy. Innymi słowy zysk netto Grupy Kapitałowej bez uwzględniania transakcji sprzedaży akcji Bioerg S.A. byłby mniejszy o 981 tys. zł i wyniósłby 3.885 tys. zł, co oznaczałoby spadek wyniku po trzech kwartałach 2017 o 34,2% względem porównywalnego okresu 2016 roku.

- Wzrost wynagrodzeń wyraźnie obciążył wyniki Ergu w 3 kwartale tego roku. Z drugiej zaś strony rotacja pracowników obserwowana kilka miesięcy temu na poziomie 30% zmniejszyła efektywność naszej produkcji. Presja na wzrost wynagrodzeń została na tym etapie wyhamowana, udało się także ustabilizować skład naszej kadry na produkcji. Co ważne pierwsze efekty zaczynają też przynosić prace nowego działu, który rozpoczął wdrażanie mechanizmów poprawiających efektywność linii produkcyjnych. Rezultaty ich pracy widać z miesiąca na miesiąc, co niewątpliwie wpłynie pozytywnie na podniesienie stopnia wykorzystania naszego parku maszynowego i zyskowność produkcji wyrobów foliowych. Dzięki temu mogliśmy zintensyfikować nasze działania prosprzedażowe głównie poza granicami kraju. Należy też przypomnieć, że w I kwartale przyszłego roku pracę zacznie kolejna linia technologiczna, która zwiększy nasze moce produkcyjne o 17%. Jestem przekonany, że w perspektywie najbliższych kilku kwartałów takie działania wpłyną pozytywnie na rozwój spółki - skomentował Robert Groborz, Prezes Zarządu ERG SA.


brak
 

Jesteśmy specjalistami w produkcji na szeroką skalę nowoczesnych wyrobów z tworzyw sztucznych: folii polietylenowych, wyrobów wtryskowych

Polska