ESG - szansa na budowanie konkurencyjności

ESG - szansa na budowanie…

Dlaczego przedsiębiorstwa powinny systematycznie monitorować i oceniać swój wpływ na środowisko? Jakie korzyści może to przynieść zarówno w kontekście zrównoważonego rozwoju, jak i konkurencyjności na rynku? Na te i inne istotne pytania w kwestii ESG odpowiadali uczestnicy debaty, zorganizowanej 26 września 2023 roku przez firmę Chep oraz GS1 w Kinie Kinogram, zlokalizowanym w przestrzeniach Fabryki Norblina w Warszawie.

Z początkiem 2024 roku w krajach Unii Europejskiej wprowadzone zostaną istotne zmiany w raportowaniu ESG (Environmental, Social, Governance), które mają na celu zachęcenie firm do podejmowania zrównoważonych działań w obszarach związanych z ochroną środowiska, społeczną odpowiedzialnością oraz zarządzaniem korporacyjnym. W związku z tym liczba przedsiębiorstw, które zostaną objęte obowiązkiem złożenia niefinansowego raportu znacznie wzrośnie. Te raporty obejmować będą również firmy współpracujące w ramach łańcucha dostaw z głównymi raportującymi firmami.

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w ostatnim czasie bardzo się zmieniło. Wystąpiło wiele czynników, które wymagają od firm elastyczności, adaptacji i stałego rozwoju. Należą do nich m.in. globalizacja, rozwój technologiczny, zmieniające się oczekiwania klientów oraz kryzys klimatyczny, który zmusza firmy do uwzględniania w swoich strategiach aspektów zrównoważonego rozwoju. Wiele firm nie rozumie jeszcze, że mierzenie śladu środowiskowego to nie tylko wymóg legislacyjny, który staje się rzeczywistością coraz większej liczby przedsiębiorstw, ale jest jedyną właściwą drogą w kierunku zwiększenia przewagi konkurencyjnej. Chep, jako pionier gospodarki o obiegu zamkniętym, aktywnie wspiera swoich klientów i partnerów biznesowych w osiąganiu lepszych wyników środowiskowych. Dostarcza im rozwiązania logistyczne budujące zrównoważone łańcuchy dostaw, które mają pozytywny wpływ zarówno na biznes, jak i na planetę.

- Sukces każdej firmy pochodzi z myślenia i działania krótko i długookresowego. Krótkookresowo próbujemy zmniejszyć koszty i zwiększyć efektywność, zdobyć jak najwięcej możliwości rynkowych. Długookresowo, aby odnieść sukces trzeba mieć lojalnych klientów. Żeby to osiągnąć, klient musi wierzyć w to co robi dany partner, w siłę brandu, w jego podstawy, które są tożsame z tym, które sam wyznaje. To buduje markę. - mówi Izabella Maczkowska-Ciborowska, Dyrektor generalna Chep Polska i kraje bałtyckie - Myślenie pro środowiskowe to działania zmierzające do optymalizowania kosztów, np. łączenie dostaw, lepsze wykorzystanie zasobów. To niesie ze sobą wymierne korzyści, które przekładają się nie tylko liczby, które umieszczamy w raporcie ESG, ale także na nasz wewnętrzny przepływ finansowy - dodała. 

Jak podkreśliła Izabella Maczkowska-Ciborowska, potencjalni partnerzy Chep, aby zostać stałymi dostawcami, muszą przejść audyt i udzielić odpowiedzi na pytania dot. m.in. zasad rekrutacji pracowników czy też sposobu pozyskiwania materiałów do produkcji.

GS1 i rola Cyfrowego Paszportu Produktowego

GS1 Polska to organizacja, która zajmuje się standaryzacją i ułatwieniem wymiany informacji w łańcuchach dostaw w wielu branżach. To jedyna instytucja upoważniona do przyjmowania firm z Polski oraz UE do Systemu GS1 i do nadawania im uprawnień stosowania kodów GS1. Pod koniec marca 2022 roku Komisja Europejska przyjęła projekt regulacji „Zrównoważony Produkt”. Wprowadza on ideę Cyfrowego Paszportu Produktowego. W prace nad tym rozwiązaniem włączyło się aktywnie GS1. Paszport produktowy zapewnia konsumentom, firmom i organizacjom dostęp do ważnych dla nich informacji produktowych o składzie, procesie produkcji, producencie oraz miejscu wyprodukowania. Paszport produktowy poprawia identyfikowalność produktów w łańcuchu dostaw oraz ułatwia organom nadzoru weryfikację ich zgodności z wytycznymi i dyrektywami.

- Celem Cyfrowego Paszportu Produktowego jest śledzenie łańcucha wartości z dwóch perspektyw: środowiskowej i praw człowieka. Paszport Produktowy będzie wymagany dla wszystkich produktów wprowadzanych na rynek UE, niezależnie od kraju produkcji. – mówi dr Marta Szymborska, Menedżerka ds. Komunikacji, PR i ESG w GS1 Polska. – Cirpass uruchomił we wrześniu test architektury danych w paszporcie dla 17 firm, głównie z branży tekstylnej. To będzie dobry sprawdzian, jak taki system się sprawdza. Pilotażowe paszporty w branży baterii przemysłowych działają już od dawna, np. dla baterii Tesli czy Audi - dodaje.

Chep oraz GS1 Polska to organizacje, które promują wartości związane z ochroną środowiska i społeczną odpowiedzialnością biznesu, aktywnie angażując partnerów biznesowych do podejmowania działań w tym kierunku.