Ekologia w Toruniu

Ekologia w Toruniu W toruńskim Dworze Artusa odbędzie się jubileuszowe V Forum Ekologiczne Branży Chemicznej. Ponieważ impreza gościć będzie w Toruniu, to choćby z tego tylko powodu jednym z jej patronów medialnych jest nasz serwis, mający swą siedzibą właśnie w tym mieście. Termin Forum Ekologicznego: 8 - 10 października.

- Dbałość o środowisko jest jednym z podstawowych wyzwań współczesnej cywilizacji, ściśle związanym z ochroną zasobów naturalnych, zdrowiem i bezpieczeństwem społeczeństwa. Świadomość istoty tego zagadnienia jest w Unii Europejskiej bardzo wysoka, co wiąże się z nakładaniem przez kraje członkowskie coraz to nowszych obowiązków prawnych tym obszarze - mówi Marta Kowalska - PR Manager tego wydarzenia. - Regulacje prawne są w wielu przypadkach bardzo trudne do realizacji dla administracji publicznej, samorządów terytorialnych, a zwłaszcza przedsiębiorstw objętych tymi przepisami. Dlatego tak ważną rolę dla firm branży chemicznej i branż pokrewnych odgrywa coroczne spotkanie z cyklu Forum Ekologiczne Branży Chemicznej, którego organizatorami są Polska Izba Przemysłu Chemicznego oraz Sekretariat Programu "Odpowiedzialność i Troska".

Forum to cykliczne spotkanie skierowane do kadry menedżerskiej zakładów chemicznych, dystrybucyjnych i recyklingowych oraz pracowników naukowych, administracji państwowej, a także do ekspertów zajmujących się zagadnieniami ochrony środowiska. W tym roku przypada już V edycja tych ogólnopolskich debat nad ekologią.

W trakcie trzech dni obrad poruszone zostaną istotne tematy z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy właśnie w kontekście inicjatyw Programu. Tegoroczne spotkanie połączone zostało z obchodami 20- lecia Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i skupiać się będzie przede wszystkim wokół obowiązków prawnych nałożonych na polskie przedsiębiorstwa, właściwej interpretacji przepisów środowiskowych z uwzględnieniem bieżącej sytuacji całej branży chemicznej.

Centralnym punktem Forum będzie debata nad ustawodawstwem europejskim oraz lobbingiem ekologicznym, do której zostali zaproszeni posłowie z Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele władz oraz przedstawiciele firm z branży chemicznej.

Honorowy Patronat nad imprezą objęli: Minister Środowiska, Minister Gospodarki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Europejska Rada Przemysłu Chemicznego CEFIC. Patronat medialny objęły miesięczniki: Chemia Przemysłowa, Nowy Przemysł, Polish Market, Przemysł Chemiczny, Reporter Chemiczny oraz portale: plastech.pl oraz wnp.pl.

Czytaj więcej:
Ekologia 660
Prawo 464