Eksport wsparciem dla polskich przedsiębiorstw

Eksport wsparciem dla polskich przedsiębiorstw
Według najnowszej edycji badania Bibby MSP Index już 46% polskich firm MSP sprzedaje swoje towary i usługi za granicę. Eksport pomaga zrównoważyć spodziewane spadki sprzedaży krajowej.

Działalność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw to jeden z analizowanych obszarów najnowszej edycji badania Bibby MSP Index, diagnozującego sytuację w polskim sektorze MSP. Sondaż potwierdza, że już 46% badanych firm prowadzi działalność eksportową. Dla 1/3 eksporterów sprzedaż zagraniczna stanowi blisko połowę osiąganych przychodów. Eksport staje się dla polskich przedsiębiorstw coraz częstszym sposobem na zrównoważenie przychodów w obliczu spadku sprzedaży na rynku lokalnym.
W badaniu potwierdziło to 45% ankietowanych przedsiębiorców. Jednocześnie dla 40% badanych, eksport stanowi skuteczny sposób na ograniczenie sezonowości sprzedaży, dla ankietowanych istotna jest również możliwość utrzymania stabilnego zatrudnienia, nawet w sytuacji mniejszej liczby zamówień z rynku lokalnego.

Badanie Bibby MSP Index diagnozuje również bariery utrudniające eksport polskich firm z sektora MSP. Wśród najważniejszych przeszkód respondenci wymieniali: małą skalę prowadzonej działalności, obawy przed nieznanymi kontrahentami , brak znajomości lokalnych przepisów prawa, obawy przed ryzykiem kursowym, jak również brak źródeł finansowania transakcji zagranicznych.

Krzysztof Kuniewicz, Dyrektor Generalny Bibby Financial Services komentuje:
- Analizując bieżący poziom indeksu nastrojów MSP - Bibby MSP Index, który osiągnął w tej fali badania 41 punktów, wiemy, że polscy przedsiębiorcy są przygotowani w nadchodzącym półroczu na mniejszy poziom zamówień. Nasze badanie potwierdziło, że to właśnie eksport i poszukiwanie nowych, zagranicznych rynków jest skutecznym sposobem na zrównoważenie mniejszego popytu na rynku macierzystym. Jednym z wymienianych warunków sukcesu w eksporcie jest dostęp do finansowania transakcji. Widzimy tu szansę dla faktoringu eksportowego, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród polskich firm. Potwierdzają to statystyki całego rynku jak i wzrost zapytań od naszych klientów. To nowoczesny produkt łączący finansowanie transakcji z weryfikacją wiarygodności kontrahentów, a także zarządzaniem należnościami i pomocą w ściąganiu płatności z zagranicy. Wszystkie te elementy sprawiają, że bardzo dobrze wspiera on doświadczonych, jak i rozpoczynających eksporterów.

Czytaj więcej: Finanse 67

brak
 

Wdrażanie rozwiązań poprawiających płynność finansową przedsiębiorstw: faktoring, zarządzanie należnościami, weryfikacja odbiorcy, przejęcie ryzyka

Polska