Eliminacja elektrostatyki przy sitodruku

Problemy te można wyeliminować przez umieszczenie listwy jonizującej dalekiego zasięgu na ramieniu rakla, frontem do sita za strefą drukowania. Model 976 firmy Meech może wykonać to zadanie. Dzięki szybkiemu działaniu i dalekiemu zasięgowi, model 976 jest efektywny przy wyższych prędkościach sieci, podczas gdy jego konstrukcja umożliwia elastyczność ustawienia.

Unikalny, przestrzenny układ emiterów i centralnego grzbietu zwiększa w połączeniu zakres jonizacji przez ograniczenie rekombinacji jonów. Bardzo ostre bolce emitera wykonane z tytanu zapewniają zwiększoną jonizację, dłuższą trwałość i praktyczny brak zanieczyszczenia. Pozostają one również dłużej czyste, dzięki czemu w mniejszym stopniu wymagają konserwacji.

Wpisz tytuł dla obrazu

Zespoły bolców emitera można łatwo zdjąć, dzięki czemu konserwację można przeprowadzić szybko i bez trudności. Pozwala to ograniczyć do minimum czas przestoju. Podobnie, w przypadku nadmiernego zanieczyszczenia lub zużycia tych elementów można je wymienić przy zachowaniu niskich kosztów.

Przenośnik podający suszarki
Po wydrukowaniu arkusz opada na przenośnik, który przeprowadza go przez suszarkę. Występują tutaj dwa potencjalne problemy. Po pierwsze, suszarka może ponownie załadować arkusze i spowodować ich zwijanie. Po drugie, ładunek elektrostatyczny powoduje zlepianie się arkuszy w podajniku. Wprowadzenie drugiej dmuchawy jonizującej pozwala wyeliminować te trudności.

Alternatywnym sposobem zapobiegania zwijaniu arkuszy jest zastosowanie przeciwnego podejścia. W przypadku użycia listwy generatora elektrostatycznego na całym przenośniku, arkusze będą chwilowo przywierały do przenośnika, co pozwoli uniknąć zwijania i ruchu materiału do czasu zneutralizowania ładunku przy wylocie suszarki.

System do zbierania materiału
Naładowane elektrostatycznie arkusze o podobnej polaryzacji mogą wywierać wpływ na system do zbierania materiału. Może to spowodować odpychanie arkuszy i ich nieprawidłowe układanie. Jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu jest ustawienie dwóch listw Meech model 915 tak jak pokazano na rysunku.

Alternatywnym rozwiązaniem jest umieszczenie dmuchawy jonizującej łagodnie wdmuchującej zjonizowane powietrze przez koniec przenośnika i krawędź wlotu stosu arkuszy.

Stos arkuszy przed drukiem
Ładunek elektrostatyczny może prowadzić do denerwującego przywierania arkuszy, porażenia elektrycznego operatora i przyciągania kurzu do górnych arkuszy. Dzięki dmuchawie jonizującej model 935, ustawionej nad i za stosem, rozdzielanie materiału następuje bez trudności i zapobiega porażeniu operatora.

Również pistolet na powietrze jonizujące jest doskonały do czyszczenia arkuszy przed drukowaniem oraz jako pomoc przy rozdzielaniu arkuszy.

Stół podający
Na stole podającym, do neutralizacji arkuszy przed drukowaniem można zastosować dmuchawę jonizującą albo jonizacyjną listwę impulsową dalekiego zasięgu na prąd stały.

Czytaj więcej: Znakowanie 25 Technologie 458