Eliminacja elektrostatyki przy sitodruku

Sitodruk
Problemy i rozwiązania w tym przypadku są dokładnie takie same jak przy całkowicie zautomatyzowanych systemach.

Podawanie
Kiedy palce zaciskowe maszyn automatycznych (trzy czwarte stosu) uruchamiają się i stół procesu drukowania cofa się, arkusz materiału, jeżeli jest naładowany, może przywierać do sita lub podłoża do drukowania. Może to spowodować wyrwanie arkusza z palców. W tym przypadku, hybrydowa jonizacyjna kurtyna powietrzna typu 957 firmy Meech, składająca się z przeciwporażeniowej listwy jonizującej typu 910 o pełnej szerokości oraz szeregu kurtyn powietrznych 80 mm, wytwarza strumień zjonizowanego powietrza, którego działanie jest zsynchronizowane z momentem podnoszenia się sita i cofania się stołu. Powietrze można dostarczać do systemu bezpośrednio z filtra maszyny. Ponieważ czasy ekspozycji na przepływ powietrza są krótkie, unika się problemu wysychania sita.

Elektrostatyka stanowi problem w całej branży sitodruku

W Screen Technology, firmie zajmującej się sitodrukiem z siedzibą w Rhondda Valley, wystąpiły dwa konkretne problemy. Pierwszy był związany ze stosowanymi materiałami. Polipropylen generuje ładunek elektrostatyczny, co bardzo utrudniało życie w tym przedsiębiorstwie.

Wydział drukowania posiada maszyny trzy czwarte i półautomatyczne. Problemy powstawały po zakończeniu procesu drukowania podczas wyjmowania arkuszy do suszenia. Ze względu na narastanie ładunku elektrostatycznego, arkusze wyskakiwały i przywierały do sita.

Po przeprowadzeniu rozmów z innymi ludźmi z branży, polecona została firma Meech, która znalazła właściwe rozwiązanie. Podobnie jak w przypadku wszystkich przedsiębiorstw, koszt stanowił główny czynnik i firma Meech nie tylko rozwiązała problem, ale zaoferowała coś, co Dyrektor Zarządzający Screen Technology, Darren James, określił jako „poważną korzyść”.

Zwycięzcą dnia okazała się listwa impulsowa na prąd stały Meech, model 976 - uniwersalna, przeciw-porażeniowa listwa jonizująca, która jest łatwa w utrzymaniu i zapewnia wysokowydajną jonizację dalekiego zasięgu na odległość do 600 mm, w ten sposób eliminując problemy elektrostatyczne, których doświadczali pracownicy. Listwa jest montowana nad sitem drukującym i wytwarza zjonizowane powietrze przez serię emiterów podłączonych naprzemiennie do ujemnych i dodatnich wyjść sterownika prądu stałego.

Wydajność jest oczywiście niezwykle ważna, ale system Meech 976 został sprzedany dzięki swojej uniwersalności. Inżynierowie Meech zaprojektowali produkt z unikalnym mocowaniem kanałowym „T”, które umożliwiło ludziom w Screen Technology szybkie i łatwe przenoszenie listwy w zależności od tego, która maszyna była używana.

– Ze względu na zwiększone obciążenie pracą dzięki uzyskanej obecnie wyższej wydajności, jesteśmy właśnie w trakcie procesu nabywania kolejnej listwy typu 976 - wyjaśnia Darren. – Elektrostatyka stanowi nie tylko barierę dla wydajności, ale również zagrożenie dla pracowników. Iskra wywołana przez narastanie ładunku elektrostatycznego może spowodować silny wstrząs elektryczny dla maszyny drukującej i jako przedsiębiorstwo jesteśmy zobowiązani do troski zarówno o nasz personel, jak i o naszych klientów. Listwy są włączane za każdym razem gdy rozpoczyna się praca.

Czytaj więcej: Znakowanie 25 Technologie 458