Emisja obligacji PCC Rokita zakończona redukcją zapisów

Emisja obligacji PCC Rokita… Sukcesem zakończyła się kolejna emisja obligacji spółki PCC Rokita. Producent materiałów używanych do produkcji pianek poliuretanowych pozyskał łącznie 25 mln zł. Przydział obligacji nastąpił 15 października br.

Obligacje serii BB były emitowane przez spółkę PCC Rokita w ramach II Programu Emisji Obligacji. 10 października Dom Maklerski BDM zakończył przyjmowanie zapisów. Oferta obejmowała 250 tys. sztuk pięcioletnich obligacji ze stałym oprocentowaniem 5,5 proc. w skali roku.

Podobnie jak poprzednio, także i tym razem popyt na obligacje był większy od oferowanej ich liczby. Inwestorzy złożyli zapisy na łączną kwotę ponad 35 mln zł. Przy przydziale spółka zaoferowała preferencyjne warunki dla inwestorów, którzy dwa lata temu wzięli udział w ofercie publicznej obligacji serii AA. W pierwszym etapie obligacje przydzielono bowiem tym inwestorom, którym 3 października 2012 r. zostały przydzielone obligacje serii AA. Otrzymali oni papiery serii BB w łącznej liczbie nie mniejszej niż łączna liczba przydzielonych im obligacji serii AA, ale jednocześnie nie większej niż łączna ilość obligacji serii BB objętych prawidłowo złożonymi i opłaconymi zapisami. Na tym etapie przydzielono 133 361 obligacji.

W drugim etapie obligacje przydzielono inwestorom nieposiadającym pierwszeństwa przy przydziale oraz pozostałym z grupy z pierwszeństwem, którzy złożyli zapisy na obligacje serii BB w ilości większej niż traktowana preferencyjnie. W tym przypadku przydział został dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji, a stopa redukcji wyniosła 46,8 proc. Łącznie obligacje zostały przydzielone 375 inwestorom.

- Podczas tej emisji spółka po raz kolejny doceniła tych, którzy są z nią od dawna - powiedział Rafał Zdon, wiceprezes zarządu PCC Rokita. - Inwestorzy, którym w 2012 r. zostały przydzielone obligacje serii AA, otrzymali preferencyjne warunki przydziału obligacji. Dodatkowo, w podczas trwania zapisów na obligacje serii BB, spółka dokonała wykupu obligacji serii AA. Inwestorzy mogli więc od razu przeznaczyć otrzymane środki na sprawdzoną inwestycję. Ponad połowa inwestorów z tej grupy wzięła udział w emisji obligacji serii BB.

Zgodnie z dotychczasową strategią, obligacje PCC Rokita serii BB zostaną wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Czytaj więcej:
Giełda 147

Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych
 

Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych dla przemysłu. Plastyfikatory uniepalniające, antyutleniacze/stabilizatory, uniepalniacze, dyspergatory i wiele innych dodatków do tworzyw sztucznych oraz butelki plastikowe

Polska, 56-120 Brzeg Dolny, Sienkiewicza 4