Engel Roadshow zawitał do Polski

Główna konkluzja pierwszej części prezentacji przygotowanej przez firmę była taka, że warto inwestować w rozwiązania energooszczędne, gdyż w perspektywie czasowej oznaczają one poważne oszczędności dla podmiotów prowadzących produkcję z tworzyw sztucznych.

Druga część wykładów Roadshow poświęcona była tematyce utrzymania procesu produkcji pod kontrolą. Omówiono tu m.in. metody i czynniki wpływające na zabezpieczenie procesu jakości. Skupiono się na często pomijanym czynniku występującym przy produkcji wtryskowej, mianowicie właściwej temperaturze formy.

W trakcie Engel Roadshow swoje prezentacje miały też dwie firmy współpracujące z Englem. Pierwszą z nich była spółka Kistler Instrumente AG. Jej przedstawiciele mówił m.in. o znaczeniu zabezpieczenia jakości w procesie technologii wtrysku. Udowadniał, że sytuacja, w której użytkownik doprowadzi do właściwego ciśnienia wewnątrz formy oznaczać będzie dla niego osiągnięcie produkcji, która nie jest narażona na niemal żadne straty. Ocenił, że wzrost jakości może być możliwy np. dzięki automatycznemu zrównoważeniu form gorącokanałowych.

Druga z zaproszonych na spotkanie firm to T.I.G. - Technische Informationssysteme.

Engel Roadshow


Obok części teoretycznej - wykładowej, firma Engel zaprosiła też swoich gości na pokaz pracy wtryskarek zgromadzonych w swoim salonie maszynowym. Przedstawiono możliwości w pełni elektrycznej wtryskarki z serii e-motion o sile zwarcia 100 ton oraz bezkolumnowej hybrydowej wtryskarki nowej generacji e-victory o sile zwarcia 120 ton.

Jeśli chodzi o prezentację e-motion to skoncentrowano się na efektywnym wykorzystaniu energii przez zastosowanie technologii serwo-elektrycznych napędów oraz pokazaniu kontroli jakości poprzez zrównoważony gorący kanał wraz z pomiarem ciśnienia wewnątrz formy. Zademonstrowano też innowacyjne rozwiązania dla utrzymywania stałej temperatury formy, konkretnie kontrolowany system rozdzielenia mediów.

Przedstawiając możliwości wtryskarki z rodziny e – victory zwracano natomiast uwagę, że jest ona niezwykle energooszczędna, wysoce precyzyjna i cichobieżna. Jest to osiągane dzięki elektrycznej jednostce wtryskowej w kombinacji z hydrauliczną jednostką zamykania. Brak kolumn oznacza dużo wolnej przestrzeni przynoszonej przez tę maszynę. Wtryskarka była też wyposażona w energooszczędną serwo-hydraulikę Engel ecodrive oraz dysponowała kontrolą jakości z systemem przygotowania obrazu.

Engel Roadshow spotkał się z życzliwym odbiorem zebranej publiczności, która w trakcie kuluarowych rozmów niejednokrotnie podkreślała, że tego typu spotkania - choć oczywiście nakierowane biznesowo i marketingowo - są jednak potrzebne przede wszystkim ze względu na walory informacyjne.

Engel Roadshow