Engel razem z Top Grade Molds zwiększa udział recyklatu w komponentach sandwich

Engel razem z Top Grade Molds…

Nowy proces Coinjection, opracowany przez Engel we współpracy z Top Grade Molds umożliwia w produkcji kubłów, wysoki udział recyklatu w pełni zintegrowanego z nowym materiałem i dlatego jest on znacząco lepszy niż konwencjonalny proces wtryskiwania typu sandwich. W ramach Engel live e symposium 2021, które odbędzie się w dniach 22–24 czerwca, będzie możliwość dokładnego zapoznania się ze wszystkimi zaletami nowego procesu przy produkcji kubłów 5-galonowych. W połączeniu z nową wtryskarką Engel duo speed osiągane są bardzo krótkie czasy cykli.  

Polityczna presja na stosowanie materiałów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu rośnie na całym świecie. Różne kraje już dziś wymagają minimalnej zawartości recyklatu dla określonych produktów. Przykładowo na zachodzie USA w niektórych obszarach rynku dla kubłów wymagany jest udział na poziomie 25 procent. Do tego dochodzi wymaganie, by ciemny materiał z recyklingu nie był widoczny nawet w miejscu wtrysku. Te trendy napędzają rozwój nowego procesu Coinjection. Dzięki udziałowi recyklatu na poziomie powyżej 30 procent  5-galonowe kubły, produkowane podczas Engel live e symoposium wyraźnie przewyższają bardzo rygorystyczne – w porównaniu z międzynarodowymi – standardy amerykańskie. 

engel-coinjection-2

Bardzo krótkie cykle

Partnerem rozwojowym Engel jest wyspecjalizowany w zastosowaniach opakowaniowych specjalistyczny producent form Top Grade Molds z Mississauga w Kanadzie. Forma do kubłów na światową premierę udostępniana jest przez amerykańskiego producenta kubłów M&M Industries (Chattanooga, Tennessee). Zamontowana jest na wtryskarce Engel duo speed, którą Engel opracował specjalnie na potrzeby producentów kubłów oraz pojemników magazynowych i transportowych. Ten nowy typ maszyny gabarytowej łączy produktywność i efektywność z krótkimi czasami cykli. Proces Coinjection zapewnia tak samo krótkie czasy cykli, jak produkcja kubłów w tradycyjnym procesie wtryskiwania jednokomponentowego.  

engel-coinjection-4

Coinjection umożliwia koncentrację przygotowanego materiału w rdzeniu detalu i włączenie go w całości do warstwy z nowego materiału. Aby umożliwić recykling produktów sandwich na koniec okresu eksploatacji, nowy materiał i recyklat są z tego samego tworzywa sztucznego. W kubłach 5-galonowych wykorzystywany jest HDPE, a recyklat pochodzi ze zbiórki pokonsumenckiej. 

Maksymalna jakość produktu

Największym wyzwaniem przy wtryskiwaniu sandwich jest uzyskanie wysokiego udziału recyklatu bez strat na jakości produktu i wydajności. Dlatego jednym z kluczowych aspektów rozwoju było połączenie obu stopionych tworzyw sztucznych w formie, bez wcześniejszego mieszania przepływów. W wyniku czego, bezpośrednio przy punkcie wtrysku, w pobliżu gniazda, następuje przełączenie z recyklatu na nowy materiał za pomocą systemu zamknięć igłowych. 

5-galonowe kubły są w Ameryce Północnej w powszechnym użyciu, do różnych zastosowań. Z uwagi na to, że obie frakcje materiału – materiał rdzenia i okrycia – w procesie przetwarzania są od siebie ściśle oddzielane i że recyklat nawet w punkcie wtryskiwania całkowicie obtryskiwany jest nowym materiałem, proces współwtryskiwania jest interesujący również dla przemysłu spożywczego. 

Prezentując nowy proces Coinjection, Engel dalej rozwija swoje kompetencje w wytwarzaniu produktów sandwich z rdzeniem z recyklatu. Podczas gdy zaprezentowany podczas K2019 przez Engel proces skinmelt znajduje zastosowanie przede wszystkim w produkcji elementów technicznych oraz skrzyń logistycznych i palet, proces Coinjection, opracowany razem z Top Grade Molds spełnia wymagania stawiane przez producentów kubłów oraz innych mniejszych produktów opakowaniowych i tym samym nadaje się również do stosowania z formami wielokrotnymi. 

Zwiększenie wykorzystania recyklatu jest jednym z podstawowych warunków budowy gospodarki obiegu zamkniętego dla tworzyw sztucznych, które Engel razem ze swoimi partnerami intensywnie wspiera.