Envicon 2016 - święto ochrony środowiska

Envicon 2016 - święto ochrony…
Barbara Krawczyk, Piotr Talaga

Ochrona środowiska w świetle uwarunkowań gospodarczych od poziomu lokalnego po globalny, ze szczególnym naciskiem na gospodarkę o obiegu zamkniętym - to tematy, które zdominowały tegoroczny Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska Envicon. Jubileuszowa, XX edycja wydarzenia organizowanego przez firmę Abrys odbyła się w dn. 10-11 października w Poznaniu.

Envicon to najbardziej rozpoznawalne i prestiżowe spotkanie branży ochrony środowiska w Polsce. Zainteresowanie wydarzeniem było rekordowe - w tym roku zdecydowało się wziąć w nim udział ponad 700 osób.

- Jesteśmy niezmiernie dumni z tego jubileuszu, bowiem możliwość spotkania się z państwem i dyskusji zawsze pozwala nam poszerzyć horyzonty w tak wymagającej dziedzinie jak ochrona środowiska - powiedziała Magdalena Dutka, prezes zarządu firmy Abrys. - Przez ostatnie dwadzieścia lat udowadnialiśmy, że Kongres w połączeniu z wystawą targową jest bardzo potrzebny wszystkim współpracującym z nami reprezentantom branży ochrony środowiska

Podczas tegorocznej edycji tradycyjnie poruszone zostały tematy związane z gospodarką odpadami oraz gospodarką wodno-ściekową. Jednakże, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom branży ochrony środowiska, do programu wprowadzono też nowe sesje tematyczne: energetykę oraz ochronę powietrza. Ponadto pierwszego dnia Kongresu odbyła się premiera pierwszego raportu na temat gospodarki o obiegu zamkniętym dla Polski (Klub Rzymski). Oprócz licznych wykładów, odbyło się dziewięć paneli dyskusyjnych.

W sesji inauguracyjnej Georges Kremlis, szef oddziału Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska przy Komisji Europejskiej, mówił na temat polityki UE w zakresie ochrony środowiska. Podsumował jej dokonania i wskazał na najważniejsze wyzwania na kolejne lata. O wzajemnych uwarunkowaniach między gospodarką, środowiskiem a przyrodą mówił natomiast prof. dr hab. Andrzej Mizgajski, opiekun naukowy Kongresu i przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Środowiska. Podsumowaniem sesji inauguracyjnej był panel dyskusyjny, w którym udział wzięli Georges Kremlis, Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Roman Wójcik, zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Iwona Koza, prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Andrzej Mizgajski, Marek Haliniak, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Stephane Arditi z Europejskiego Biura Ochrony Środowiska. Panel prowadził Piotr Talaga, redaktor naczelny wydawnictw firmy Abrys.

W trakcie Kongresu sporo miejsca poświęcono problematyce zagospodarowania odpadów. Rozważano m.in. plusy i minusy zamówień wewnętrznych in house oraz nowe regulacje BAT w kontekście modernizacji instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych MBP. Na sesji poświęconej gospodarce wodno-ściekowej, mówiono m.in. jakie będą taryfowe i pozataryfowe skutki wprowadzenia nowej ustawy Prawo wodne dla przedsiębiorstw i gmin, czego dotyczy podejście procesowe do zarządzania przedsiębiorstwem, jak poprawiać efektywność firm wod-kan.

W ramach drugiego dnia Kongresu zorganizowano konferencję, na której mówiono o działaniach podejmowanych na rzecz ochrony powietrza w Polsce, a dokładniej nt. niskiej emisji. Odbyło się także Otwarte Spotkanie Rady RIPOK, działającej przy Komitecie Ochrony Środowiska Krajowej Izby Gospodarczej. Zwieńczeniem Kongresu była uroczysta wieczorna gala, którą poprowadził Marcin Prokop, a wieczór uświetnił koncert zespołu De Mono.

Envicon


Więcej informacji o Kongresie Envicon w listopadowym wydaniu "Przeglądu Komunalnego".


brak
 

Organizujemy konferencje szkoleniowe, dotyczące szeroko pojętej ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i dziedzin pokrewnych

Polska
brak
 

Lider polskiego rynku targowego, organizator targów m.in. Taropak, Pakfood, Epla, Poleko, Budma

Polska