Erema tworzy nowe centrum B+R dla innowacyjnych technologii recyklingu

Erema tworzy nowe centrum…

W zakładzie firmy Erema w Ansfelden ponownie pojawiły się maszyny budowlane. Ceremonia wmurowania kamienia węgielnego, która odbyła się 6 kwietnia br., oznacza rozpoczęcie prac budowlanych w nowym centrum badawczo - rozwojowym. Budowane są dwie hale o łącznej powierzchni 1 550 m2 oraz nowy biurowiec z 50 miejscami pracy. W centrum badawczo - rozwojowym będą miały swoje siedziby laboratoria do badań i rozwoju technologii recyklingu tworzyw sztucznych, których badania ukierunkowane będą na dalszy rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym. Zakończenie prac planowane jest na luty 2023 r.

Recykling tworzyw sztucznych rozwija się obecnie bardzo szybko. Przyczyniają się do tego cele prawne dotyczące recyklingu, wyznaczone przez Unię Europejską i wiele krajów na całym świecie, a także europejski Zielony Ład, dzięki któremu Europa ma stać się pierwszym kontynentem, który będzie neutralny dla klimatu.

Ukierunkowanie na najwyższą możliwą jakość regranulatu

Nie ma jednak uniwersalnego rozwiązania w zakresie recyklingu dla wszystkich rodzajów tworzyw sztucznych. Obecnie istnieją różne metody przetwarzania odpadów, w zależności od rodzaju tworzywa, finalnego produktu i zastosowania końcowego recyklatu.

O ile niektóre obiegi tworzyw sztucznych, takie jak np. butelki PET, udało się z powodzeniem zamknąć, o tyle w przypadku innych wyrobów konieczne są jeszcze intensywne prace badawczo-rozwojowe nad technologiami produkcji regranulatów spełniających najwyższe standardy produkcji nowych wyrobów końcowych. W nowym centrum badawczo - rozwojowym będzie więcej miejsca na ten cel.

Działalność badawczo - rozwojowa w firmie Erema jest prowadzona w sposób zdecentralizowany. W ostatnich latach na ten cel przeznaczano rocznie ok. 5 proc. generowanych przez firmę obrotów. Pracownicy z różnych dziedzin zajmują się zagadnieniami inżynierii procesowej, innowacjami w zakresie budowy maszyn i automatyki oraz specjalnymi technologiami mającymi na celu dalszą poprawę jakości regranulatu. W centrum uwagi znajdują się także nowe technologie recyklingu tych odpadów z tworzyw sztucznych, dla których nie ma obecnie zadowalającego rozwiązania w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym. Kluczowe znaczenie ma również pełne wykorzystanie potencjału cyfryzacji. Dzięki gromadzeniu i analizie danych z maszyn, można nie tylko jeszcze bardziej usprawnić procesy recyklingu i poprawić jakość produktów, ale też rozwinąć cyfrową ofertę usług dla klientów. Usługi takie obejmują, dostosowane do potrzeb, narzędzia informacyjne z danymi dotyczącymi instalacji i procesów, konserwację predykcyjną lub wsparcie online.

erema-spatenstich-4er-landooekauder
Na zdjęciu od lewej: Markus Huber-Lindinger, dyrektor zarządzający EREMA GmbH, Markus Achleitner, minister gospodarki Górnej Austrii, Manfred Hackl, prezes zarządu EREMA Group GmbH oraz Burmistrz Christian Partoll. (Copyright: Land OÖ/Kauder)

Po ukończeniu budowy nowego centrum badawczo-rozwojowego dostępny będzie rozbudowany park maszynowy, za pomocą którego będzie można prześledzić cały proces recyklingu, w tym procesy, takie jak rozdrabnianie i przetwarzanie regranulatu. Badaniom materiałów towarzyszyć będą szczegółowe analizy w profesjonalnie wyposażonym laboratorium analizy tworzyw sztucznych, które zostanie przeniesione do nowej siedziby i częściowo wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt.

- Dzięki nowemu Centrum Badawczo-Rozwojowemu kładziemy podwaliny pod kolejne ważne kroki milowe w dziedzinie recyklingu tworzyw sztucznych. Zawsze cechowała nas siła innowacji, czego dowodem jest ponad 1000 patentów. I nadal będziemy pełnić tę pionierską rolę - mówi Markus Huber-Lindinger, dyrektor zarządzający Erema.

Jeśli chodzi o współpracę w ramach branży, to zarówno nasze przedsiębiorstwo jak i inne firmy tego sektora skorzystają ze skoncentrowanego know-how w dziedzinie tworzyw sztucznych, również dzięki wsparciu udzielanemu przez rząd Górnej Austrii w ramach strategii gospodarczej i badawczej Górnej Austrii "#upperVISION2030".

- Region Górnej Austrii, dzięki swoim innowacyjnym przedsiębiorstwom i ośrodkom badawczym, reprezentuje najwyższe kompetencje w dziedzinie tworzyw sztucznych. Gdzie indziej, jak nie tutaj, możemy przedstawić dowody na istnienie zrównoważonych rozwiązań. Szczególnie w dziedzinie tworzyw sztucznych, dzięki innowacyjnym technologiom, nie tylko tworzymy przyjazne środowisko do życia w kraju, ale także stwarzamy możliwości eksportowe dla naszych firm. Erema jest jednym z liderów technologicznych w branży tworzyw sztucznych, którego produkty odnoszą sukcesy na światowym rynku. Podstawą tego są intensywne prace badawczo-rozwojowe. Dlatego gratuluję firmie podjęcia kroku w kierunku budowy nowego centrum badawczo-rozwojowego. Umocni to lokalny biznes i działalność badawczą oraz stworzy atrakcyjne miejsca pracy - powiedział Markus Achleitner, minister gospodarki Górnej Austrii

Firma Peneder, wykonawca prac budowlanych, cieszy się z długoletniej współpracy z koncernem Erema. - Towarzyszymy firmie Erema w projektach budowlanych od 2006 r. Dzięki centrum badawczo-rozwojowemu wypełniona zostanie ostatnia luka w istniejącym obiekcie w Ansfelden - mówi Alfred Hollerweger, przedstawiciel firmy Peneder w zakresie budownictwa przemysłowego i komercyjnego.

- O tym, jak konieczne jest inwestowanie w gospodarkę o obiegu zamkniętym, a więc także w recykling tworzyw sztucznych, przekonują nas obecne kryzysy, które będą nam towarzyszyć jeszcze przez jakiś czas - dodaje Manfred Hackl, prezes zarządu Erema Group GmbH. - Zarówno epidemia COVID-19, jak i dramatyczne wydarzenia na Ukrainie, bardzo wyraźnie pokazały nam konsekwencje uzależnienia UE od zasobów. Nasza misja - Another life for plastic. Because we care - jest dziś bardziej aktualna niż kiedykolwiek.

Reportaże

Forum