Erg: czwarty kwartał 2010 r. po stronie plusów

Erg: czwarty kwartał 2010 r. po stronie plusów
Firma ERG, producent wyrobów z tworzyw sztucznych, może się pochwalić dobrymi wynikami za końcówkę minionego roku.

Według szacunkowych danych przychody ze sprzedaży w czwartym kwartale 2010 r. były kilkanaście procent wyższe niż rok wcześniej. Rosły również zamówienia zarówno z branży budowlanej, opakowaniowej i spożywczej. Wzrost obejmuje wszystkie grupy produktów.

- Nie mamy jeszcze pełnych danych, ale na podstawie wstępnych szacunków możemy oczekiwać, że w 2010 roku udało nam się zwiększyć udziały w rynku. Taki był nasz cel – podkreśla Maciej Błasiak, prezes zarządu ERG SA. – Warto również zaznaczyć, że na wyniki sprzedaży w 2010 roku nie miały istotnego wpływu podejmowane przez nas działania prowadzące do współpracy ze spółką Fol-Plast. A to potencjał mierzony w milionach złotych dodatkowych przychodów.

Przypomnijmy, że pod koniec 2010 roku podpisana została przedwstępna umowa zakupu większościowego pakietu akcji spółki Fol-Plast. Dzięki tej transakcji przychody Grupy Kapitałowej ERG w ciągu najbliższych 2-3 lat powinny wzrosnąć w granicach 30 mln złotych rocznie, a moce produkcyjne o 60 proc. W 2009 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 44,6 mln złotych. Gdyby szacunkowe dane zostały potwierdzone, przychody w 2010 roku powinny być wyższe o kilkanaście procent.

- Branża opakowań liczy na uspokojenie w 2011 roku cen surowca i odbudowę poziomu marż. W naszym przypadku rekompensujemy je w znacznej mierze poprzez rozwój rynków, produktów i uzyskiwany efekt skali – kontynuuje Błasiak. - Aktualnie pracujemy intensywnie nad aktywizacją potencjału rynkowego i produkcyjnego spółki Fol-Plast z Czeladzi.

Czytaj więcej: Rynek 828

brak
 

Jesteśmy specjalistami w produkcji na szeroką skalę nowoczesnych wyrobów z tworzyw sztucznych: folii polietylenowych, wyrobów wtryskowych

Polska