Erg umacnia pozycję na rynku wyrobów foliowych

Erg umacnia pozycję na rynku wyrobów foliowych
Spółka ERG podsumowała miniony rok. W tym czasie rozpoczęła proces przejmowania firmy Fol-Plast i zwiększyła swoje przychody ze sprzedaży.

ERG jest jednym z wiodących polskich producentów opakowań z tworzyw sztucznych, w tym w szczególności folii i wyrobów wtryskowych. Z uwagi jednak na znaczne rozdrobnienie rynku, udział w tym obszarze nie jest bardzo znaczący. Są jednak segmenty rynku, takie jak folia do laminacji, folia termokurczliwa, folia ochronna, obudowy akumulatorowe, w których firma posiada znaczący udział w rynku, przez co jest zaliczana do ścisłej czołówki rodzimych producentów.

- Obecnie wiele firm wstrzymuje rozwój, ale nie ERG – tłumaczy Dariusz Purgał, stojący na czele przedsiębiorstwa. - Dzisiaj już nasza ekspansja nie powinna już nikogo zaskakiwać. Mamy bardzo dobra sytuacje finansową i rynkową. Kryzys nas nie zaskoczył, wręcz pomógł w rozwoju. Intensywna modernizacja w latach 2007 - 2009 pomogła nas spokojnie przejść przez kryzysowe niepokoje. Ubiegły rok wzmocnił nasza pozycję i sytuację. Zdecydowanie zwiększyliśmy udziały w rynku we wszystkich najważniejszych grupach produktów. Istotnym dla przyszłości elementem było podpisanie warunkowej umowy zakupu akcji spółki Fol-Plast. Od pierwszych dni tego roku dyskontujemy tę współpracę. A to potencjał mierzony w milionach złotych dodatkowych przychodów.

W minionym roku przedsiębiorstwo osiągnęło przychody w wysokości 53,83 mln zł. W stosunku do 2009 r. są one wyższe o 8,98 mln zł. Zdecydowanie największy udział w tym wzroście miało zwiększenie sprzedaży wyrobów foliowych. Tutaj nastąpił skok sprzedaży o 835 ton. W głównej mierze zrealizowano to poprzez wzrost sprzedaży folii termokurczliwych oraz folii do laminowania i pakowania mrożonek. W przypadku folii termokurczliwej produkcja w firmie podskoczyła o 153 tony do poziomu 3628 ton, natomiast dla foli do laminowania i pakowania mrożonek odnotowano wzrost o 508 tony do poziomu 1321 ton. Wyroby foliowe były kierowane przez ERG do odbiorców z takich branż jak poligraficzna (35 proc. sprzedaży), spożywcza (29 proc.), budowlana (6 proc.), motoryzacyjna (8 proc.).

Na niezmienionym poziomie odbywała się natomiast produkcja wyrobów wtryskowych. Łącznie wyniosła ona 652 tony i była tylko o 2 tony wyższa niż przed rokiem. W zakresie wtrysku Erg wytworzył przede wszystkim obudowy akumulatorowe w ilości 409 ton i skrzynki transportowe w ilości 121 ton. Produkty te poszły na potrzeby branży motoryzacyjnej w 79 proc. i branży spożywczej w 16 proc.

Na rynku krajowym sprzedaż ERG zwiększyła się aż o 20 proc., w eksporcie była zaś wyższa o 4 proc. Główny kierunek eksportu to kraje wschodnie. Warto jeszcze wspomnieć, że dostawcą tworzyw, z których produkowane są wyroby ERG jest od dawna koncern Basell Orlen Polyolefins.

Ważnym zadaniem realizowanym obecnie przez ERG jest przejmowanie spółki Fol-Plast. Docelowo dzięki tej współpracy szefostwo ERG spodziewa się wzrostu przychodów o około 20 - 25 mln zł, przy jednoczesnym zwiększeniu mocy produkcyjnych o 50-60 proc.

Czytaj więcej: Rynek 831 Sprzedaż 127

brak
 

Jesteśmy specjalistami w produkcji na szeroką skalę nowoczesnych wyrobów z tworzyw sztucznych: folii polietylenowych, wyrobów wtryskowych

Polska