Ergis - Eurofilms inwestuje

Ergis - Eurofilms inwestuje
Całą serię inwestycji prowadzi lub w najbliższym okresie planuje rozpocząć firma Ergis – Eurofilms.

Czołowy przetwórca tworzyw sztucznych w naszej części Europy poinformował właśnie o tym, że w tej chwili realizowany jest przez niego cały wachlarz inwestycji.

Najważniejszym projektem jest uruchomienia nowego zakładu produkcji folii twardych PVC w Wąbrzeźnie. Wartość tego zadania szacuje się na ok. 22 mln zł. Rozpoczęcie użytkowania hali oraz regularnej produkcji z kalandra przewiduje się już na wrzesień tego roku. Wydatki związane z dokończeniem budowy i uruchomieniem linii poniesie spółka MKF-Ergis, finansując je kredytem inwestycyjnym.

Jak tłumaczy szefostwo Grupy, inwestycja może mieć znaczący pozytywny wpływ na jej wyniki w przyszłości, dzięki relokacji środków produkcji i ich skupieniu w jednym miejscu. Warto w tym kontekście zauważyć, że wniesiono zorganizowaną część przedsiębiorstwa Ergis, wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jako Dywizja Folii Twardych, do spółki MKF-Ergis. Dodać jeszcze przy tym należy, że przenoszenie linii technologicznej do produkcji twardych folii PVC z Berlina do nowej hali w Wąbrzeźnie zostało już zakończone.

Ergis – Eurofilms realizuje także projekt związany z podniesieniem produkcji wielowarstwowej folii stretch PE. Linia będzie zainstalowana w Oławie, a jej uruchomienie przewidywane jest na pierwszy kwartał przyszłego roku. Przewidywane nakłady na tę inwestycję wyniosą 24 mln zł, z czego na ten rok przypada 12 mln zł. Inwestycja będzie finansowana częściowo z funduszy europejskich, w ramach programu Innowacyjna Gospodarka (40 proc. przewidywanych nakładów), a w pozostałej części z kredytu bankowego. Linia zwiększy moce produkcyjne firmy o 25 proc. w stosunku do aktualnych mocy.

Ergis – Eurofilms prowadzi dodatkowo liczne inwestycje odtworzeniowe - wydatki na inwestycje tego rodzaju wynoszą przeciętnie około 8 mln zł rocznie w jednostce dominującej oraz ok. 4 mln zł rocznie w jednostkach zależnych i są finansowane ze środków własnych.

Czytaj więcej: Inwestycje 718

brak
 

Opakowania do żywności (laminaty wielowarstwowe, folie i laminaty barierowe na bazie PET i PVC), opakowania przemysłowe (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET)

Polska