Ergis-Eurofilms planuje emisję obligacji

Ergis-Eurofilms planuje emisję obligacji
Rekordowe wyniki finansowe i planowana emisja obligacji: tak przedstawia się aktualna sytuacja firmy Ergis-Eurofilms oraz plany na najbliższą przyszłość.

Grupa Ergis poinformowała właśnie o rekordowych wynikach finansowych po trzech kwartałach tego roku. Wynik brutto na sprzedaży Grupy wzrósł do 84,2 mln zł, czyli był o 22,2 proc. wyższy niż rok wcześniej. Zysk operacyjny wzrósł natomiast o 130,2 proc., do 32,9 mln zł, a zysk netto sięgnął 18,1 mln z, oznacza to zatem, że był o 111,3 proc. wyższy niż w roku ubiegłym.

Trzeba jednak zauważyć, że przychody Grupy po trzech kwartałach tego roku są niższe o 1,67 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Niewielki spadek cen surowców przełożył się na obniżenie cen transakcyjnych niektórych wyrobów i w rezultacie na nieznacznie niższe przychody ze sprzedaży. Sprzedaż w ujęciu ilościowym po trzech kwartałach była natomiast bliska zrealizowanej w poprzednim roku.

To na co firma szczególnie zwraca uwagę, to fakt utrzymującej się w tym roku nieznacznej przewagi eksportu nad importem, co wpływa pozytywnie na wskaźniki zyskowności. Ponadto wzmocnienie złotego w trzecim kwartale tego roku w stosunku do poprzednich trzech miesięcy oddziaływało pozytywnie na zysk netto, który wyniósł w tym okresie 10,2 mln zł, wobec 0,3 mln zł w analogicznym kwartale ubiegłego roku.

Ergis-Eurofilms, fabryka w Oławie

Poprawa wyniku netto ma źródło zarówno we wzroście rentowności operacyjnej, jak również w zmniejszeniu ujemnych różnic kursowych stanowiących koszty finansowe, powstających w wyniku bieżącej wyceny kredytów nominowanych w euro.

Jeśli chodzi o plany na przyszłość, to obecnie Grupa przygotowuje się do pozyskania około 30 mln zł na refinansowanie kredytu zaciągniętego na zakup udziałów w MKF-Folien GmbH oraz Schimanski GmbH. Ma to związek z przypadającą na koniec stycznia 2010 r. spłatą transzy kredytu zaciągniętego na zakup udziałów w spółkach MKF-Folien GmbH oraz Schimanski GmbH, w wysokości 22,168 mln zł oraz 1,36 mln euro. W tym celu Ergis równolegle rozważa i przygotowuje emisję akcji w ramach kapitału docelowego lub emisję obligacji. Obecnie priorytetem dla firmy jest jednak emisja obligacji.

Ponadto Ergis – Eurofilms zapewnia, że będzie się nadal skupiać na rozwoju trzech podstawowych obszarów swojej działalności – produkcji laminatów do żywności, opakowań przemysłowych (folie stretch PE i folie PET) oraz wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa (PVC). Kontynuowana będzie też ekspansja na rynku taśm PET, na którym Grupa zaistniała po raz pierwszy w 2007 r. i w którym systematycznie zwiększa swój udział.

„Trzeci kwartał tego roku to kolejny kwartał, w którym możemy pochwalić się rekordowymi wynikami finansowymi. Konsekwentnie realizujemy strategię, która okazała się skuteczna w obliczu kryzysu gospodarczego i umożliwi nam szybki rozwój w momencie poprawy koniunktury. Obecnie koncentrujemy się na spłacie części kredytu, który zaciągnęliśmy na ekspansję na rynku niemieckim. Jestem dobrej myśli, jeśli chodzi o pozyskanie kapitału poprzez emisję obligacji – ocenia Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu Ergis-Eurofilms.

Czytaj więcej: Rynek 831

brak
 

Opakowania do żywności (laminaty wielowarstwowe, folie i laminaty barierowe na bazie PET i PVC), opakowania przemysłowe (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET)

Polska