Ergis - Eurofilms: strata netto za 2008 rok

Zawirowania na rynkach finansowych nie omijają także firm z branży tworzyw sztucznych i to tych największych. Tak jest choćby w przypadku Ergis - Eurofilms. Wprawdzie przychody firmy były w 2008 r. o ponad 27 proc. wyższe niż rok wcześniej, wzrósł też zysk operacyjny, to jednak silne osłabienie złotego spowodowało powstanie straty netto w całym poprzednim roku, ze względu na niezrealizowane różnice kursowe.

Spółka poinformowała właśnie o kluczowych wydarzeniach minionego roku. W tym czasie realizowała systematycznie strategię obniżania kosztów działalności. W efekcie poziom zysku brutto ze sprzedaży wyniósł 16,7 proc., w porównaniu z 15,5 proc. rok wcześniej. Zysk operacyjny wzrósł rok temu o 2,2 mln zł, do poziomu 18,4 mln zł.

Jednak to wszystko nie uchroniło Ergis – Eurofilms przed stratą netto za 2008 r. w wysokości 6,94 mln zł. Strata ta wynika z wysokiego kursu euro, w związku z czym wyższe były odsetki od kredytów nominowanych w tej walucie, a przede wszystkim firma zanotowała ujemne różnice kursowe związane z tymi kredytami, powstające zarówno w momencie spłaty planowych rat, jak i bieżącej wyceny części pozostających do spłaty w przyszłych okresach. Warto podkreślić, że Grupa ERGIS nie stosowała żadnych instrumentów walutowych, a niezrealizowane różnice kursowe nie odzwierciedlają ubiegłorocznych przepływów pieniężnych. Grupa planuje refinansowanie zobowiązań nominowanych w euro.

Podsumowując miniony rok firma z zadowoleniem stwierdza, że zanotowała 27 proc. wzrost sprzedaży. Wzrost ten wynika przede wszystkim z przejęcia w końcówce 2007 r. kontroli nad niemieckimi spółkami MKF Folien i Schimanski oraz konsolidacji ich wyników finansowych. Bez uwzględnienia spółek niemieckich sprzedaż w 2008 roku wyniosła 360 mln zł i utrzymała się na stabilnym poziomie wobec roku wcześniejszego. Spowolnienie gospodarcze na rynkach, na których działa Ergis-Eurofilms znalazło swoje odzwierciedlenie w spadku przychodów ze sprzedaży w ostatnim kwartale 2008 r. Zanotowano wartościowy spadek sprzedaży folii stretch, folii PET, i laminatów oraz niektórych innych produktów, co było spowodowane obniżką cen surowców, która miała wpływ na poziom cen transakcyjnych. Jednocześnie zanotowano wysoką pozytywną dynamikę sprzedaży taśmy PET.

Czytaj więcej: Finanse 67 Rynek 828

brak
 

Opakowania do żywności (laminaty wielowarstwowe, folie i laminaty barierowe na bazie PET i PVC), opakowania przemysłowe (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET)

Polska


Forum

Piotrzawadzinski

Głowica do Wytłaczarki vs. średnica ślimaka 2018-04-15

Yellow

Czas przebywania materiału w agregacie 2018-04-13

Polisiepropylen

Roboty programy, ustawianie 2018-04-11

Michalboro

Ldpe + elastomer? 2018-04-09

Bobbin_22

Siły i prędkości otwierania zamykania Engel Victory 50 2018-04-03

Reportaże