EuPC popiera plan wprowadzenia zakazu składowania odpadów z tworzyw sztucznych

EuPC popiera plan wprowadzenia zakazu składowania odpadów z tworzyw sztucznych
Europejska organizacja zrzeszająca podmioty działające w branży tworzyw sztucznych (EuPC) z zadowoleniem przyjęła dokument Komisji Europejskiej "Zielona księga ws. odpadów tworzyw sztucznych", którego celem jest zainicjowanie systematycznej wymiany zdań na temat tego, w jaki sposób można by zrównoważyć cykl życia tworzyw sztucznych i obniżyć wpływ odpadów z tworzyw sztucznych na środowisko. Komisarz ds. środowiska Janez Potočnik, wzywając do szerokich konsultacji w tej sprawie, powiedział: - Gospodarka odpadami z tworzyw sztucznych to główne wyzwanie z punktu widzenia ochrony środowiska; jest to jednak również olbrzymia szansa na zwiększenie oszczędności zasobów. Uważam, że w gospodarce obiegowej, w której niską dostępność materiałów kompensuje się wysokim poziomem recyklingu, tworzywa sztuczne mają przyszłość.

Zdaniem EuPC, jest to inicjatywa, która wzmocni dialog pomiędzy wieloma różnymi stronami zaangażowanymi w realizację celu "Zero plastics to landfill by 2020". Organizacja podkreśla, że branża tworzyw sztucznych wspiera wszelkie rozwiązania, będące alternatywą do składowania tworzyw sztucznych i mające na celu utrzymywanie tych wartościowych materiałów w obiegu gospodarczym możliwie najdłużej. Co roku na europejskie składowiska odpadów trafia 10 mln ton odpadów tworzyw sztucznych. Materiały te mogłyby być surowcem do recyklingu lub odzysku energii. Chociaż w wielu przypadkach inicjatywy dobrowolne są bardzo skuteczne, to w tym przypadku zakaz składowania odpadów tworzyw sztucznych pozwoliłby znacznie wcześniej osiągnąć pozytywne rezultaty.

- Przegląd Dyrektywy Składowiskowej, zaplanowany na rok 2014, daje możliwość dokonania zdecydowanej zmiany w polityce UE, dotyczącej racjonalnego gospodarowania surowcami - mówi dr Wilfried Haensel, dyrektor wykonawczy PlasticsEurope. - Włączenie do dyrektywy zakazu składowania odpadów o dużej wartości opałowej pobudzi do rozwoju sektor recyklingu tworzyw sztucznych, zapewni także lepszy dostęp do odpadów tworzyw sztucznych przeznaczonych do odzysku energii. Ponadto oba te zjawiska w efekcie prowadzić będą do powstania nowych miejsc pracy w Europie.