EuPC popiera plan wprowadzenia zakazu składowania odpadów z tworzyw sztucznych

EuPC uważa, że efektywna współpraca z ustawodawcą na poziomie EU oraz krajowym pozwoli opracować lepszą politykę środowiskową w zakresie tworzyw sztucznych i zarządzania ich odpadami. W odpowiedzi na treść "Zielonej Księgi" stowarzyszenie deklaruje współpracę i przekazanie naszych planów i działań w kierunku zwiększania wkładu tworzyw sztucznych do zrównoważonego rozwoju.

- W czasach, gdy zaopatrzenie europejskich przetwórców w surowiec do przetwórstwa jest procesem dość nieprzewidywalnym i niepewnym, występuje wyraźna potrzeba optymalizacji zbiórki odpadów tworzyw sztucznych, aby zapewnić przemysłowi bardziej zrównoważoną gospodarkę surowcową - mówi Alexandre Dangis, dyrektor zarządzający EuPC, o publikacji "Zielonej Księgi". - Włączenie do wyrobu końcowego większej ilości regranulatu zwiększy wkład wyrobów z tworzyw sztucznych w zrównoważony rozwój. Oczekujemy na możliwość dalszej analizy propozycji Komisji i wspólnej dyskusji możliwych rozwiązań dla przedsiębiorstw branży tworzyw sztucznych.

Zaniechanie składowania odpadów z tworzyw sztucznych na wysypiskach pozwoli uchronić także środowisko morskie przed tego typu odpadami. Według badań Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP), 80% odpadów w środowisku morskim pochodzi z lądu i jest efektem niewydolnej gospodarki odpadami.