Eugen Hehl otrzymuje nagrodę za całokształt działalności

Eugen Hehl otrzymuje nagrodę…

11 lutego 2020 r. udziałowiec firmy Arburg, Eugen Hehl, został uhonorowany przez Związek Niemieckich Inżynierów (VDI) w Baden-Baden Medalem Honorowym im. Richarda Viewega za całokształt działalności. Juliane Hehl, partner zarządzający firmy Arburg, odebrała w imieniu swojego ojca najwyższe wyróżnienie w dziale technologii tworzyw sztucznych VDI.

Medal Honorowy za całokształt działalności

- Eugen Hehl poczynił ogromne wysiłki w celu dalszego rozwoju technologii formowania wtryskowego, promując jednocześnie nowe technologie poza swoją branżą. Oddelegował wielu swoich pracowników do gremiów działu technologii tworzyw sztucznych VDI i umożliwił włączenie ich specjalistycznej wiedzy do wspólnej pracy technicznej i naukowej VDI.- podsumował powody przyznania Medalu Honorowego im. Richarda Viewega dypl. inż. Kurt Gebert, prezes działu technologii tworzyw sztucznych VDI.

Mowa pochwalna: Współpracownik Herbert Kraibühler

- Zdobywca nagrody Eugen Hehl jest przedsiębiorcą pełnej krwi, który w ciągu ostatnich 60 lat wniósł wyjątkowy wkład w światową branżę tworzyw sztucznych, w zakresie budowy maszyn, wdrożenia i zastosowania tworzyw sztucznych, kształcenia i ochrony środowiska", podkreślił Kraibühler. „Był prawdziwym ambasadorem niemieckiego przemysłu budowy maszyn i urządzeń na całym świecie; odegrał decydującą rolę w kształtowaniu naszego przemysłu. Za to zasługuje na nasze podziękowania! - mowę pochwalną wygłosił dr inż. E. h. Herbert Kraibühler, były dyrektor zarządzający ds. technologii firmy Arburg.

arburg-172632-vdi-richard-vieweg-ehrenmedallie-eugen-hehl

Juliane Hehl przyjmuje Medal Honorowy

Kurt Gebert wręczył Juliane Hehl Medal Honorowy im. Richarda Viewega. Przekazała pozdrowienia od Eugena Hehla i podziękowała w jego imieniu za ten zaszczyt oraz za wzruszające i empatyczną mowę pochwalną. - Nigdy w życiu nie ''polował'' na nagrody i wyróżnienia - postępował zawsze zgodnie z mottem ''Być kimś więcej niż tylko pozorem'' - mówiła Juliane Hehl. Ale Medal Honorowy im. Richarda Viewega przyjmie on chętnie. Jako nagrodę za jego całokształt działalności, którą mógł zrealizować tylko przy wsparciu wielu ludzi, którzy razem z nim poszli tą udaną drogą.

Producent wtryskarek do tworzyw sztucznych
 

Producent wtryskarek do tworzyw sztucznych i ich oprzyrządowania: wtryskarki elektryczne, wtryskarki hybrydowe, wtryskarki hydrauliczne, wtryskarki pionowe, manipulatory, serwis

Polska, 02-495 Warszawa, Al. Jerozolimskie 233