Eurofilms lepiej niż planował

Wyniki producenta folii, spółki Eurofilms będą w 2007 r. lepsze od zakładanych w prognozie 8,1 mln zł zysku netto i 154,3 mln zł przychodów. Stanie się tak, ponieważ prognoza spółki opublikowana w prospekcie emisyjnym nie uwzględniała przychodów i zysków z produkcji taśm PET przeznaczonych do wiązania ładunków.

Ponadto Eurofilms podtrzymuje plany sfinalizowania na przełomie drugiego i trzeciego kwartału tego roku połączenia ze swoją spółką -matką Ergis. W wyniku połączenia ma powstać podmiot o łącznych przychodach na początku działalności wynoszących 330 mln zł.

Realizowane inwestycje sprawią, że wynik Eurofilms za 2007 r. będzie wyższy niż ten prognozowany, ponieważ inwestycja w PET nie była prognozowana.

Nowa linii produktowa taśm poliestrowych PET służących do pakowania dużych i średnich ładunków osiągnie docelowe moce produkcyjne 4,8 tys. ton rocznie za trzy lata.

Uruchomienie produkcji taśm PET planowane jest na początek lipca. Zdolności produkcyjne to 4,8 tys. ton w skali roku. Przy osiągnięciu pełnych mocy obroty spółki wzrosną o 28 mln zł.

Narastająco w I-IV kwartale 2006 r. spółka Eurofilms miała 5,2 mln zł zysku wobec 6,18 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 128,79 mln zł wobec 99,46 mln zł.

W samym czwartym kwartale spółka miała 1,24 mln zł zysku netto wobec 2,52 mln zł zysku rok wcześniej.

W opinii zarządu spółki wyniki za IV kwartał 2006 r. roku są porównywalne z wynikami za IV kwartał 2005 r.

Prognoza Eurofilms na 2007 r. zakładająca wzrost zysku netto do 8,1 mln zł i przychodów do 154,3 mln zł została opublikowana w prospekcie emisyjnym w połowie 2006 r. Eurofilms jest notowany na GPW od czerwca zeszłego roku.

Czytaj więcej: Finanse 67 Giełda 132