Europa na fali koniunktury

Deficyt materiałów to największe wyzwanie

Zaskakująco szybki rozkwit, a jednocześnie niepewne widoki na przyszłość charakteryzują zmienioną w dalszej perspektywie sytuację na rynku. - Rynki stają się nieprzewidywalne i wymagają od nas więcej elastyczności - mówi Steger. - Na to się przygotowujemy.

Niedobory dostaw surowców i komponentów stanowią obecnie największe wyzwanie. Z powodu COVID-19 i zmienionego przez pandemię zachowania konsumentów zmniejszyła się zwłaszcza liczba dostępnych na rynku półprzewodników. Do tego dochodzi zwiększone zapotrzebowanie po zakończeniu lockdownu, którego dotychczasowa oferta nie jest w stanie pokryć. Podobna sytuacja dotyczy stali i produktów stalowych. - Dzięki bardzo dobrej współpracy z naszymi dostawcami i globalnej sieci zakładów możemy jednak w znacznej mierze uniknąć opóźnień w dostawach - podkreśla Steger.

Cyfryzacja dla zrównoważonej przyszłości

Transformacja samochodów, zrównoważony rozwój i cyfryzacja to trzy duże czynniki wpływające na innowacje, które zyskują na dynamice wraz z rozkwitem gospodarczym. - Targi Fakuma odbywają się w idealnym momencie - mówi Steger.

COVID-19 wyraźnie pokazał korzyści procesów cyfrowych i znaczenie cyfryzacji dla konkurencyjności. Penetracja rynku rozwiązań cyfrowych przyspieszyła. Ogólnie rzecz biorąc, sto-pień dojrzałości cyfrowej procesów wtryskowych jest jeszcze zróżnicowany. - Dla wszystkich stopni dojrzałości mamy do dyspozycji szerokie spektrum wypróbowanych w praktyce, a także nowych, cyfrowych rozwiązań - mówi Steger. - Aktywnie staramy się o wykorzystanie szansy i o przygotowanie produkcji wtryskowych uwzględniających konkurencyjność, ale przede wszystkim dbamy o zrównoważony rozwój w kontekście przyszłych oczekiwań.

Cyfryzacja jest ważnym prekursorem gospodarki obiegu zamkniętego - wyraźnie pokazuje to stoisko targowe Engel na Fakuma 2021. - Cyfryzacja pomaga nam wykorzystać cały potencjał wtryskarek, a dzięki temu pozwala na efektywniejszą produkcję - mówi Steger.

christoph-steger-engel-2
Christoph Steger, CSO Grupy  Engel

Reportaże

Forum