Europejski przemysł tworzyw sztucznych - stabilny trend wzrostowy

Europejski przemysł tworzyw… Podczas targów K stowarzyszenie PlasticsEurope zaprezentowało najnowsze dane dotyczące produkcji i zapotrzebowania na tworzywa sztuczne w Europie.

Najnowsze dane na temat produkcji i zapotrzebowania na tworzywa sztuczne w Europie zostały przedstawione na spotkaniu prasowym PlaticsEurope podczas targów K w Düsseldorfie. Światowa produkcja tworzyw sztucznych w roku 2015 wzrosła o 3,5 proc. w odniesieniu do roku poprzedniego i wyniosła 322 mln ton. Europa, z udziałem 18 proc., pozostaje drugim regionem pod względem co do wielkości produkcji tworzyw sztucznych regionem, ustępując jedynie Chinom, których udział wynosi 27 proc.

Zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne w 2015 roku w Europie wyniosło 49 mln ton. Na wzrost zapotrzebowania wpłynęła dobra sytuacja w sektorach konsumenckich, w efekcie udział sektora opakowaniowego w ogólnym zużyciu tworzyw wyniósł 40 proc., budownictwa - 20 proc., zaś motoryzacji - 9 proc. Największe zapotrzebowanie na tworzywa w krajach europejskich występuje w Niemczech - kraj ten odpowiada za 25 proc. europejskiego zapotrzebowania. Na kolejnych miejscach znajdują się Włochy z udziałem 14 proc. i Francja - 10 proc.

Bilans handlu zagranicznego przemysłu tworzyw sztucznych w Europie jest dodatni i wynosi ponad 16,5 mld euro. Eksport tworzyw poza UE odbywa się przede wszystkim do Turcji (13 proc.), Chin (12 proc.) i USA (12 proc.). Europa importuje tworzywa z USA (25 proc.), Arabii Saudyjskiej (13 proc.) i Korei Południowej (12 proc.).

- Przemysł tworzyw sztucznych ma obecnie do czynienia z licznymi wyzwaniami i lokalnymi i globalnymi, ale zawsze udaje nam się dostosować do bieżącej sytuacji - powiedział Patrick Thomas, prezes PlasticsEurope i szef firmy Covestro. - Nasz przemysł to ważny sektor europejskiej gospodarki, będący na 7. miejscu w europejskim rankingu pod względem wnoszonej wartości dodanej przemysłu, a jego coroczny wkład do finansów publicznych wynosi blisko 27,5 mld euro. Jakkolwiek rok 2016 możemy uznać za rok wzrostu w przemyśle tworzyw sztucznych, to aby ten trend został zachowany, Europa musi wprowadzić środki które zapewnia konkurencyjność naszego regionu.

Dane dotyczące zagospodarowania tworzyw sztucznych w Europie (za 2014 r.) wskazują, że w odpadach pokonsumenckich znalazło się blisko 26 mln ton odpadów tworzyw sztucznych. Prawie 70 proc. tej ilości zostało odzyskane, natomiast pozostała część trafiła na wysypiska odpadów.

- Biorąc pod uwagę propozycje Komisji Europejskiej dotyczące przestawienia gospodarki europejskiej w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, jesteśmy przekonani, że inicjatywa ta otwiera możliwości zwrotu w kierunku wydajnej surowcowo i konkurencyjnej Europy - powiedział Thomas. - Aby tak się stało, należy rozwiązać problem odpadów tworzyw sztucznych w środowisku, zapobiegając przedostawaniu się tych odpadów do środowiska i zapewniając właściwe ich zagospodarowanie.

Tematyką gospodarki o obiegu zamkniętym zajmować się będzie nowo utworzona grupa robocza, której powstanie ogłoszono podczas spotkania dla mediów na targach K.

PlasticsEurope


Czytaj więcej:
Jedno z czołowych europejskich stowarzyszeń
 

Jedno z czołowych europejskich stowarzyszeń branżowych skupiające ponad 100 firm członkowskich, w krajach Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii i Turcji.

Polska

Reportaże

Forum