Faktoring eksportowy odporny na kryzys

Faktoring eksportowy odporny… Z raportu FCI wynika, że obroty transakcji międzynarodowych finansowanych za pomocą faktoringu eksportowego wzrosły w 2012 r. aż o 33,5 proc. Skalę tego wzrostu najlepiej obrazuje porównanie go z obrotami faktoringu krajowego, który globalnie wzrósł o zaledwie 1,7 proc.

Dynamika faktoringu eksportowego interesująco wypada również na tle obrotów całego handlu światowego. Według Światowej Organizacji Handlu wzrosły one o 2 proc. To oznaczna mniejszą dynamikę w porównaniu z rokiem 2011 (wzrost o 5,2 proc.). Nawet rosnące ożywienie gospodarki USA nie zrekompensowało spadku importu do krajów Unii Europejskiej, a także utrzymującej się niepewności co do stabilności euro.

Zdaniem specjalistów, powodów takiej sytuacji może być kilka.
- W sytuacji podwyższonego ryzyka ekonomicznego, jedną z najważniejszych zalet faktoringu eksportowego jest ograniczenie ryzyka transakcji z często nieznanymi, niesprawdzonymi kontrahentami - mówi Krzysztof Kuniewicz, dyrektor polskiego oddziału Bibby Financial Services. - Duże firmy faktoringowe posiadają zespoły specjalistów od międzynarodowych transakcji, które weryfikują wiarygodność firm, do których będą wysyłane towary. Jednocześnie faktor zajmuje się odzyskaniem należności od zagranicznego kontrahenta, a także może przejąć na siebie ryzyko braku zapłaty. Patrząc na doświadczenia naszych klientów, widzimy, że dzięki faktoringowi eksportowemu nawet niewielkie firmy mogą skutecznie wchodzić na nowe rynki i dywersyfikować odbiorców.

Obroty międzynarodowych transakcji faktoringowych rosną w dużej mierze dzięki dynamicznemu rozwojowi państw azjatyckich, takich jak Chiny, Tajwan i Hong Kong. To w tych państwach faktoring eksportowy rozwija się najszybciej. Tamtejszym przedsiębiorstwom faktoring umożliwia zarówno bezpieczniejszą ekspansję wewnątrz Azji, jak i na pozostałe kontynenty, w tym głównie do Europy i Ameryki Północnej.

Czytaj więcej:
brak
 

Wdrażanie rozwiązań poprawiających płynność finansową przedsiębiorstw: faktoring, zarządzanie należnościami, weryfikacja odbiorcy, przejęcie ryzyka

Polska