Fermentacja beztlenowa dzięki Innovia Films

Fermentacja beztlenowa dzięki Innovia Films
Firma Innovia Films pochwaliła się, że jej folie NatureFlex posiadające certyfikat CarbonNeutral i wspierają wdrażanie procesu fermentacji beztlenowej.

Innovia Films zdobyła certyfikat CarbonNeutral za pełen asortyment bazujących na celulozie powlekanych folii biodegradowalnych i kompostowalnych do opakowań. Certyfikat CarbonNeutral został przyznany na podstawie niezależnej oceny emisji dwutlenku węgla podczas procesu produkcji powlekanych folii NatureFlex, a następnie całkowitej jego redukcji poprzez proces zrównoważenia węgla.

Projekty dotyczące zrównoważenia węgla, polegające na obliczaniu bilansu emisji dwutlenku węgla, zostały specjalnie wybrane, ponieważ wspierają one wdrażanie procesów fermentacji beztlenowej. Procesy zrównoważenia węgla redukują emisję metanu do atmosfery i usuwają paliwo kopalne wykorzystywane przy ocieplaniu lokalnych budynków.

- Dopasowanie między tego typu projektami a foliami NatureFlex jest doskonałe, gdyż folie NatureFlex są odpowiednie do zastosowania w technikach "odpadów dla energii" takich jak fermentacja beztlenowa, wspomaganie obiegu odpadów naturalnych z sortowni - ocenia Andy Sweetman, Business Development & Sustainability Manager firmy Innovia Films.

Fermentacja beztlenowa to proces, w którym materiał roślinny i zwierzęcy (biomasa) jest przetwarzany przez mikroorganizmy na produkty użyteczne w warunkach beztlenowych. Niemal każda biomasa, począwszy od nawozu naturalnego aż po odpady komunalne (z wyjątkiem materiałów drzewnych), może być umieszczona w zbiorniku, w którym dzięki działaniu naturalnie występujących organizmów stopniowo ulegnie rozkładowi.

Zdaniem przedstawicieli firmy, foliowe opakowania do żywności stwarzają nieustannie trudności przy segregacji i ekonomicznej utylizacji odpadów. Jednakże można zrobić takie opakowania z biopolimeru i umożliwić wyrzucanie ich do pojemników wraz z odpadami żywności, ułatwiając tym samym konsumentom zarządzanie odpadami, oddzielanie odpadów biodegradowalnych w sortowni oraz umożliwiając uzyskiwanie energii odnawialnej przy niewielkim udziale węgla. Pojawienie się zaawansowanych technik sortowania oraz systemów identyfikacji popularnych polimerów oznacza także, iż biopolimery mogą być z łatwością odróżnione od ich petrochemicznych odpowiedników podczas segregacji odpadów.

W odniesieniu do znaczenia procesu fermentacji beztlenowej w aspekcie zarządzania odpadami w przyszłości, warto zaznaczyć, że np. Wielka Brytania produkuje ponad 100 mln ton naturalnych materiałów nadających się do fermentacji beztlenowej. Jeśli ten materał może trafić do zbiorników, w których ulegnie naturalnemu rozkładowi, można byłoby wtedy produkować 10-20 TWh ciepła i prądu rocznie aż do 2020 r. Wspomniana Wielka Brytania realizuje obecnie strategię wykorzystywania energii odnawialnej, opartą na dostarczaniu 15 proc. energii odnawialnej do 2020 r. oraz na popartych przez rząd obiecujących procesach fermentacji beztlenowej.

Asortyment folii NatureFlex bazuje na przezroczystej celulozie, wytworzonej ze zrównoważonego ekologicznie ścieru drzewnego. Poprzez dodanie specjalnie tworzonych biodegradowalnych i kompostowalnych warstw, Innovia Films ma możliwość kontrolowania stopnia przepuszczalności wilgoci tych folii w celu produkowania materiałów odpowiadających szerokiej gamie zastosowań, począwszy od produkcji świeżej żywności aż po produkty piekarnicze wymagające wyższego stopnia higroskopijności.

Czytaj więcej: Folia 293