Finał akcji Recykling Rejs 2016

Finał akcji Recykling Rejs… Zakończyła się tegoroczna akcja "Recykling Rejs - odzyskuj tworzywa sztuczne", którą Fundacja PlasticsEurope Polska już po raz szósty zorganizowała wspólnie z podróżnikiem Dominikiem Dobrowolskim. Po dwóch tygodniach od startu, pokonując w tym czasie ponad 500 km spływu połączonymi pętlami Żuławską i Toruńską, Dominik ponownie zawitał do Gdańska, gdzie w marinie Żaby Kruk oficjalnie zakończył Recykling rejs 2016.

- Cieszę, się, że trudne warunki pogodowe ostatnich etapów rejsu nie przeszkodziły mi dotrzeć do Gdańska na czas, czyli zgodnie z zaplanowanym wcześniej harmonogramem - mówi Dominik Dobrowolski. - Jednocześnie na własne oczy zobaczyłem, jak duże ilości odpadów spływają z lądu do wody podczas intensywnych opadów połączonych z wichurami i burzami. W niektórych miejscach brakowało nawet najprostszych rozwiązań, takich jak kratki na odpływach kanałów burzowych. Dowodzi to, że rozwiązania związane z zagospodarowaniem odpadów na lądzie muszą być również przygotowane na zdarzenia niecodzienne, takie jak burze i nawałnice. Z drugiej strony coraz lepsza infrastruktura dla wodniaków i nowoczesne mariny, które widziałem na wielu przystankach mojej trasy mają bardzo dobrze zorganizowaną zbiórkę odpadów.

W Polsce, pomimo zainicjowanych 5 lat temu zmian w prawodawstwie, nie widać jeszcze zdecydowanych postępów w zagospodarowaniu odpadów. Choć poprawia się poziom selektywnej zbiórki, to w dalszym ciągu ilość i jakość zbieranych surowców jest niewystarczająca, by zdecydowanie zwiększyć recykling, który w myśl pakietu Circular Economy już za 4-5 lat powinien wzrosnąć ponad 2-krotnie. W odniesieniu do odpadów tworzyw sztucznych podstawowym sposobem ich zagospodarowania w naszym kraju pozostaje niestety składowanie - na wysypiska trafia 56 proc. tych odpadów. Recykling stanowi ok. 25 proc., a odzysk energii (głównie poprzez wykorzystanie odpadów tworzyw do produkcji paliw alternatywnych) tylko 19 proc. W Europie średnio odzyskuje się w recyklingu 30 proc. odpadów tworzyw, w odzysku energii - 40 proc., a tylko 30 proc. jest składowane na wysypisku.

- Przebiegająca po pętli trasa szóstej z kolei edycji Recykling Rejs jest symbolicznie związana z koniecznością zawracania do obiegu zasobów, w tym odpadów, co jest myślą przewodnią najważniejszego obecnie projektu legislacyjnego UE, czyli projektu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (Circular Economy) - mówi Kazimierz Borkowski, dyrektor Fundacji PlasticsEurope Polska. - Po raz pierwszy w ustawodawstwie dotyczącym zagospodarowania odpadów zaakcentowano konieczność ograniczenia zaśmiecenia środowiska morskiego. Walcząc z zaśmieceniem środowiska, promujemy jednocześnie selektywną zbiórkę odpadów, która jest podstawą zwiększania recyklingu i zawracania do obiegu surowców wtórnych.

Przemysł tworzyw sztucznych zwraca uwagę, że mówiąc o efektywnym wykorzystaniu zasobów nie możemy zapominać o odzysku energii z odpadów. W przypadku tworzyw sztucznych recykling mechaniczny to opcja preferowana. Jednak w przypadkach, gdy recykling jest bardzo trudny z technologicznego punktu widzenia i w związku z tym nieopłacalny, mamy do dyspozycji jeszcze dwie inne możliwości: recykling surowcowy (chemiczny) oraz odzysk energii w przemysłowych instalacjach produkujących energię elektryczną lub ciepło. Odpady tworzyw mają wysoką kaloryczność, porównywalną z kalorycznością gazu lub ropy naftowej. Szczególnie w rejonach, gdzie dostępne są nowoczesne zakłady termicznego unieszkodliwiania odpadów, zwane potocznie "spalarniami", energię zasobów, jakimi są odpady tworzyw sztucznych, zwłaszcza te nieprzydatne do recyklingu, można odzyskać w postaci ciepła i elektryczności.

Akcje "Recykling Rejs - odzyskuj tworzywa sztuczne" to jeden ze 260 projektów prowadzonych aktualnie na całym świecie w ramach inicjatywy światowego przemysłu tworzyw sztucznych "Marine Litter Solutions", zainicjowanej w 2011 roku. Opublikowany właśnie najnowszy raport podsumowujący 5 lat inicjatywy, wskazuje że obecnie jest w nią zaangażowanych aż 65 organizacji z 34 krajów.

Recykling Rejs 2016


Czytaj więcej: