Finpol Rohr włączony do Radpolu

Finpol Rohr włączony do Radpolu
W ostatnim dniu minionego roku spółka zależna Radpolu - Finpol Rohr Sp. z o.o. - została połączona ze spółką matką. Jak poinformowali przedstawiciele Radpolu, celem połączenia obu podmiotów jest maksymalizacja efektu synergii oraz uproszczenie dotychczasowych struktur korporacyjnych. Celem długookresowym jest usprawnienie organizacji dotychczas funkcjonujących osobno struktur korporacyjnych, przyspieszenie procesów decyzyjnych i obniżenie kosztów.

W wyniku połączenia Radpol przejął dotychczasową działalność operacyjną spółki Finpol Rohr, która będzie prowadzona w zakładach w Kolonii Prawiedniki k. Lublina. Przeniesienie produkcji miało związek z wygaśnięciem umowy dzierżawy terenu w Warszawie, a konsolidacja produkcji umożliwi wykorzystanie długoterminowych inwestycji związanych z rozbudową zakładu w Kolonii Prawiedniki. Otwarty w zeszłym roku nowoczesny wydział preizolacji w tamtejszym zakładzie jest w stanie samodzielnie produkować systemy ciepłownicze oraz zapewnić ciągłość dostaw klientom grupy w nadchodzących latach. Przeprowadzona konsolidacja produkcji umożliwi też ograniczenie kosztów oraz dalsze uproszczenie struktur korporacyjnych i pogłębienie efektów synergii między zakładami w grupie.

W dotychczasowej warszawskiej siedzibie spółki Finpol Rohr będzie funkcjonowało biuro zarządu Radpolu oraz dział sprzedaży dywizji ciepłowniczej.

Obecnie Radpol posiada cztery zakłady produkcyjne: w Człuchowie (produkcja wyrobów termokurczliwych, produkcja zaawansowanych systemów rurowych z polietylenu i polipropylenu, produkcja osprzętu kablowego oraz przewodów i linek elektroenergetycznych), Ciechowie (produkcja elektroenergetycznych izolatorów porcelanowych, takich jak: izolatory średniego i niskiego napięcia; spółka oferuje również osprzęt elektroinstalacyjny i oświetleniowy, w tym: gniazda bezpiecznikowe, oprawki porcelanowe i oprawy oświetleniowe), Kolonii Prawiedniki (zakład Rurgaz - wydział WODKANGAZ wytwarza wyroby przeznaczone do budowy ciśnieniowych systemów rurowych do wody, gazu i kanalizacji, a także rury i kształtki z PP do budowy kanalizacji bezciśnieniowej, wydział CIEPŁOWNICTWO produkuje materiały preizolowane do napowietrznych i podziemnych sieci ciepłowniczych) i Ostrowie Wielkopolskim (zakład Wirbet - produkcja strunobetonowych żerdzi wirowanych).

Czytaj więcej: Budownictwo 172 Rury 75

brak
 

Producent rur termokurczliwych z polietylenu sieciowanego radiacyjnie

Polska