Rury - wiadomości w Plastech

Deklaracje właściwości użytkowych – nowy  wymóg prawny

Zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych reguluje Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014.883 z późniejszymi zmianami.

Kondycja rynku poliolefin w Rosji

Przedstawiciele przemysłu chemicznego ocenili kondycję rosyjskiego rynku przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Instalacje wewnętrzne z tworzyw sztucznych

Badania udowadniają, że rury z tworzyw sztucznych nie wpływają negatywnie na jakość wody pitnej.


Zalety rur z PVC

W dzisiejszym świecie rury PVC stanowią nowoczesny „krwioobieg” dostarczający istotne czynniki podtrzymujące egzystencję naszej cywilizacji.

Wpływ systemów rurowych z tworzyw sztucznych na środowisko naturalne

Badania naukowe wykazują, że ślad ekologiczny rur z tworzyw sztucznych wynosi średnio około jedną trzecią śladu pozostawianego przez tradycyjne materiały.

Nowa generacja rur GRP firmy Hobas

Najlepsza wydajność w ekstremalnych warunkach - HOBAS prezentuje nową generację rur GRP

Certyfikat Międzynarodowego Systemu Oceny Bezpieczeństwa Pracy dla Wavin Polska

Wavin Polska uzyskał certyfikat Międzynarodowego Systemu Oceny Bezpieczeństwa Pracy (ISRS) na poziomie siódmym.

Finpol Rohr włączony do Radpolu

W dn. 31 grudnia ub.r. spółka Finpol Rohr została połączona ze spółką matką.

Radpol z 39 mln zł przychodów w I kw. br.

Grupa Radpol w I kwartale 2015 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 39,03 mln zł.

Radpol poprawił wyniki sprzedaży

W 2014 roku przychody ze sprzedaży Grupy Radpol były o blisko 27 mln wyższe aniżeli w roku poprzednim.

Daniel Dajewski prezesem Radpolu

Z początkiem marca Daniel Dajewski objął funkcję prezesa spółki produkującej m.in. rury z tworzyw sztucznych.

Wirbet włączony do spółki matki

Radpol uzyskał zgodę akcjonariuszy spółki zależnej na jej włączenie do spółki matki.

Wzrosła sprzedaż Radpolu

W ciągu 3 kwartałów br. Grupa Radpol o ponad jedną czwartą zwiększyła przychody w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku.

Nowa odmiana PE do produkcji rur w sieciach gazowych

LyondellBasell wprowadził na rynek nową odmianę polietylenu Hostalen Resist przeznaczonego do produkcji rur w sieciach gazowych.

Nabywca Vestolitu kontynuuje zakupy

Meksykański koncern Mexichem za kwotę 630 mln dol. zakupi amerykańskiego producenta rur HDPE, firmę Dura-Line.