Wavin Tigris PERT/AL/PERT - rura do wszystkich kształtek

Wavin Tigris PERT/AL/PERT…

Jak dużo instalacji można wykonać z użyciem jednej rury? Okazuje się, że naprawdę dużo. Wavin zadbał o to, aby przyspieszyć i ułatwić instalatorom pracę. W ramach systemu Tigris oferuje m.in. rurę Wavin PE-RT/Al/PE-RT, która pasuje do różnych kształtek. Rura z serii Tigris może być stosowana zarówno w instalacjach ciepłej i zimnej wody użytkowej, jak i w instalacjach c.o. i ogrzewania podłogowego.

Rura PE-RT/Al/PE-RT - element systemu Tigris

Wavin Tigris to ceniony i rozpoznawalny wśród instalatorów system, w którego skład wchodzą kształtki z serii Tigris zaprasowywane promieniowo: K5/M5 (16-40 mm), K1/M1 (50-75 mm); kształtki z serii Tigris MX (16-32 mm) zaprasowywane osiowo i rury wielowarstwowe: PE-Xc/Al/PE oraz PE-RT/Al/PE-RT. Oznacza to, że w ramach systemu Tigris instalatorzy mogą korzystać z dwóch rodzajów rur: z dobrze znanej i cenionej rury Wavin PE-Xc/Al/PE - wykonanej ze wzmocnionego, sieciowanego polietylenu, a także z rozwiązania, jakim jest Wavin PE-RT/Al/PE-RT - wielowarstwowa rura z wkładką aluminiową, której warstwę wewnętrzną i zewnętrzną stanowi polietylen o podwyższonej odporności na temperaturę (PE-RT). Do obu typów rur Wavin pasują te same kształtki wchodzące w skład systemu Tigris.

Cechy materiałowe i zalety produktowe

Wavin PE-RT/Al/PE-RT to wielowarstwowa rura kompozytowa o zakresie średnic od 16 mm do 25 mm i 75 mm. Została wykonana ze wzmocnionego polietylenu PE-RT, który jest odporny na podwyższone temperatury - dzięki temu jej wytrzymałość na działanie temperatury jest większa niż rury ze standardowego tworzywa PE. Wavin Tigris PE-RT/Al/PE-RT składa się z pięciu warstw, m.in. z:

  • warstwy wewnętrznej i zewnętrznej ze wzmocnionego polietylenu PE-RT – wzmocnienie polietylenu polega na utworzeniu dodatkowej liczby łańcuchów, które łączą struktury krystaliczne w polimerze, co poprawia wytrzymałość rury i jej wydajność w podwyższonej temperaturze (odporność na wysokie ciśnienie i temperaturę), a także podnosi odporność chemiczną (na środki chemiczne) i odporność na powolne pękanie;
  • zgrzewanej doczołowo i odpornej na rozwarstwienie wkładki aluminiowej o równomiernej grubości – zapewnia zachowanie kształtu rury po zgięciu i stanowi stuprocentową barierę antydyfuzyjną, która zapobiega przenikaniu tlenu do wnętrza instalacji, dzięki czemu chroni ją przed korozją;
  • dwóch warstw kleju zespalających poszczególne warstwy rury.

Wymienione cechy materiałowe sprawiają, że Wavin PE-RT/Al/PE-RT to sprawdzony i bezpieczny produkt (fizjologicznie nieszkodliwy) do stosowania w instalacjach wody pitnej, który charakteryzuje zarówno stabilność wymiarowa i odporność na ściskanie, jak i elastyczność podczas pracy (nadaje się do montażu w trudno dostępnych miejscach). PE-RT/Al/PE-RT - szczególnie w porównaniu z rurą wykonaną z miedzi - wykazuje minimalną przewodność cieplną. Jest również odporna na korozję i gromadzenie się osadów, a jej duża średnica wewnętrzna zapewnia optymalną charakterystykę przepływu wody.


wavin-tigris-pe-rt-al-pe-rt

Czytaj więcej:
Rury 111